דלג לתוכן העמוד

Компании перевозчики

Горячая линия для обращений родителей: *2786 или электронная почта: transportje@mgar.co.il

Горячая линия работает с 6:30 до 19:00.

Таблица контактов

Номер

Компания

Директор

Телефон

Почта

1

Такси Бар Илан

Эяль Бен Овадья

02-5025202

Eyal.benovadia@gmail.com

2

Адам Экспресс

Дани Гонен

02-6535210

gonendan@adamexpress.co.il

3

Цир

Кфир Цадик

02-5322240

Office@tzir.co.il

 

Цир

Зоар Цадик

02-5322240

sidur@tzir.co.il

4

Рам Шен

Илан Алкоби

02-6540880

alkoby1000@gmail.com

4

Рам Шен

Йоси Зер

02-6540880

yosizer@gmail.com

5

Такси Смадар

Йоси Ямин

02-5661237

yossiyamin@gmail.com

6

Ас

Йоси Свиса

02-5770000

yosi@as-travel.co.il

7

Хавацелет

Нисим Йосеф

02-6529229

Nisim1612@gmail.com

8

Нерер

Амар

02-5717372

n.r.rtours@gmail.com

9

Цурим

Али Намер

02-6735130

tsurim@012.net.il

10

Баразани

Алон Баразани

02- 6737780

 ab@abarazani.net

11

Альмог

Азами

02-6769111

almog4you@gmail.com

12

Яалом

Насер 

02-6716475

yahalomtours@gmail.com

13

Ханан Маале Адумим

Хананья Азулай

02-6728002

hananazo@gmail.com

14

Метайлей Лаав

Ибрагим Манасра

08-6655889

ibrahim@tamamgroup.com