פטור מהיתר בניה – מצללה (פרגולה) – עיריית ירושלים

מצללה (פרגולה)

עבודה זו מחייבת דיווח. לפרטים לחצו כאן

 

הגדרה

מבנה ללא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו.

 

תנאים ודרישות

 1. שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על 1/4 משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג או המרפסת או מרפסת הגג – הכול לפי הגדול יותר.
 2. הפרגולה תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה או המרפסת או מרפסת הגג, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית לפיה מותרת הקמת פרגולה במקום אחר.
 3. לדיווח בדבר הקמת פרגולה יצורף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הפרגולה ויציבותה *

 

הנחיות מרחביות

 1. תותר הקמת פרגולה גם במרפסת ו/או מרפסת גג.
 2. חומרי הגמר של הפרגולה יהיו מעץ או מתכת בלבד.
 3. גוון מבנה הפרגולה לא יהיה בצבעים פלורסנטיים.
 4. תותר בליטה של פרגולה המוקמת בחצר לכל היותר עד מטר אחד מגבול החלקה. יחד עם זאת, פרגולה הממוקמת בבניין מגורים בקומת הקרקע תהיה במרחק של 1.5 מ' לפחות מחזית הפונה לרחוב או לכל שטח ציבורי אחר.
 5. פרגולה המוקמת בגג, במרפסת גג או במרפסת לא תבלוט מעבר לקונטור הגג, מרפסת הגג או המרפסת.
 6. על אף האמור בסעיף 1 ב"תנאים ודרישות" לא יעלה שטח פרגולה על 100 מ"ר, אלא אם הוא מוקם על ידי רשות ציבורית ו/או מוסד ציבורי כגון: בית ספר, ישיבה וכד'. 
 7. בעיר העתיקה יש לפעול ע"פ הוראות תכנית עמוד 9.
 8. בשכונת ימין משה יש לפעול ע"פ הוראות תכנית עמוד 19.
 9. בבניין בו טרם הוקמה פרגולה, יוקמו הפרגולות בצורה אחידה, בחומר, בגוון, בצורה, במיקום ובגודל, לכל הדיירים.
 10. בבניין בו קיימות פרגולות מסוגים שונים, יכול המבקש לבקש הנחיות ממחלקת אדריכל העיר.

 

* "מהנדס מבנים" – מהנדס רשוי הרשום במדור להנדסת מבנים, כמשמעותו בתוספת  
   לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ"ז – 1967.