“קדש חייך בתורה, וטהרם בעבודה”

תנועת בני עקיבא בישראל היא תנועת-נוער דתית-חלוצית, שהוקמה בשנת תרפ"ט (1929) על ידי יחיאל אליאש והרב משה צבי נריה זכרונם לברכה.

נועת בני עקיבא מחנכת את חבריה לחיי תורה שלמים, לאהבת העם כולו, לאהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל ולמילוי תפקידים חלוציים בבניינה ובהתפתחותה החומרית והרוחנית, לקראת הגשמת החזון של מדינה יהודית הבנויה על אשיות התורה והמסורה.

בחודש אדר של שנת תרפ"ט, התאספה בסניף ‘הפועל המזרחי’ בירושלים קבוצה של 30 בנים, תלמידי כיתה ח’ מבית הספר ‘תלמוד תורה המזרחי’ ותלמידי הכיתה הראשונה של ‘בית המדרש למורים מזרחי’, וחבריה החליטו לייסד את ארגון ‘בני עקיבא’.

למידע נוסף>