דלג לתוכן העמוד

זכויות וחובות מתנדבים

הביטוח הלאומי מכיר בעבודה החשובה שעושים אנשים המתנדבים לעזרת הזולת ולטובת הקהילה, ולכן הוא דואג לפצות מתנדבים שנפגעו תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות, על הנזק הגופני או הנפשי, שנגרם להם כתוצאה מהפגיעה, כפי שהוא דואג לפצות את מי שנפגעו בעבודה.

הביטוח הלאומי משלם תגמולים למתנדבים בהתאם לכללים שנקבעו לגבי נפגעי עבודה. כמו כן במקרה שהמתנדב נהרג בפעולת ההתנדבות, ישלם הביטוח הלאומי לבן/בת הזוג שלו ולילדים גמלאות תלויים בנפגעי עבודה, לרבות הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות ויתומים.

כפגיעה תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות נחשבת גם פגיעה, שאירעה למתנדב בדרך למקום, שבו מבוצעת פעולת ההתנדבות או בחזרה ממנו, אף אם לא יצא מביתו למקום ההתנדבות, או לא היה בדרכו חזרה לביתו, הכול בהתאם לכללים שנקבעו לגבי תאונה בדרך שמוכרת כפגיעה בעבודה.

זכויות עיקריות של המתנדבים
המתנדב/ת זכאי לביטוח על פי חוק הביטוח הלאומי בתחומים כפי שנקבעו (על פי חוק זכויות מתנדבים) בתחומי רווחה, חינוך, בריאות, איכות סביבה וחרום.
המתנדב/ת זכאי לקבל תנאי עבודה הולמים למשימתו/ה, הכשרה לפי הצורך וליווי והדרכה מהמערכת הקולטת.


חובות המתנדבים
שמירה על סודיות ועל כללי פעולת ההתנדבות כפי שנקבעו בהסכם עם המפעיל(כולל הגדרות המשימה, ימים ושעות ההתנדבות. קבלת הדרכה וכד').
המתנדב/ת חייב/ת בדיווח למפעיל חגבי ביצוע משימת ההתנדבות.
המתנדב/ת חייב בהודעה מראש במקרה של היעדרות והפסקת התנדבותו.
לגבי זכויות מיוחדות כגון תגמולים ו/או נהלים, יש לפנות למפעיל הישיר.

​למידע נוסף על זכויות וחובות המתנדבים כנסו לאתר הביטוח הלאומי:
טלפון לבירורים בביטוח הלאומי: 02-6709641/638

חוברת זכויות וחובות המתנדבים מטעם הביטוח הלאומי