דלג לתוכן העמוד

בית משפט קהילתי

הוקם במטרה לצמצם עבריינות חוזרת ולהפנות עוברי חוק חזרתיים למסלול של שיקום בקהילה כתחליף לכליאה. לפרויקט שותפים הנהלת בתי המשפט, פרקליטות המדינה, משטרת ישראל, הסניגוריה הציבורית, שירות המבחן למבוגרים במשרד הרווחה, ג׳וינט-אשלים, בשותפות הדוקה עם עיריית ירושלים.

השיקום נעשה בפיקוח בית המשפט ובליווי צמוד של שרות מבחן, התוכנית פועלת בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית בכלל ועם אגף הרווחה בפרט.  

התוכנית מכוונת לחיבורים בין המשתתפים לבין הקהילה – הן מול גורמים מוסדיים ופורמליים והן מול גורמים לא פורמליים – לחיזוק הקשר של המשתתפים לקהילה. כמו כן, נערכים אירועים קהילתיים בהשתתפות אנשי הצוות וילדיהם, במטרה לייצר תחושת קהילתיות ושייכות ולאפשר קשר בלתי אמצעי בין המשתתפים לאנשי הצוות. 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו במייל או בטלפון

הראלי מזרחי, רכזת התוכנית - 050-6207325, harelimi@jdc.org

ענבל שליו, עו"סית קהילתית - 052-4201474, ShInbal@jerusalem.muni.il

יהב שורר, רכזת מיצוי זכויות ,yahav_sh@jerusalem.muni.il