דלג לתוכן העמוד

תיכון למבוגרים – השלמת השכלה תיכונית

השלמת 12 שנות לימוד למבוגרים מעל גיל 18

אף פעם לא מאוחר להשלמת השכלה תיכונית!

השכלה ולמידה - זה אפשרי בכל גיל ובכל שלב בחיים!

המחלקה להשכלת מבוגרים בשיתוף מלא ובפיקוח של האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך אחראים על תכניות הלימוד
למבוגרים, פיקוח, בקרה ומתן תעודות ללומדים עם סיום מסלולי הלימודים. התעודה להשלמת השכלה תיכונית מוכרת על ידי שר
החינוך לצורך חוק חיימ"ש ולצורך שילוב בהכשרה תעסוקתית. ללומדים צעירים היא אף פותחת פתח להמשך לימודים ולהנגשה
להשכלה גבוהה.

מול התמורות המהירות המתחוללות בכל התחומים של המרקם החברתי, המקצועי והתרבותי, הדרך היחידה להתמודדות היא העלאת הרמה ההשכלתית כמפתח להסתגלותם של היחידים והחברות בעולם המשתנה ללא הרף ובקצב מהיר. ההשכלה איננה רק תנאי להשתלבות מקצועית, במסגרת הטכנולוגית המתחדשת, אלא גם תנאי מהותי לתפקוד בתחומים אחרים: במשפחה, בחברה ובשעות הפנאי. השלמת השכלה למבוגרים היא מנוף לניידות חברתית ולהתפתחות אישית.

בית הספר למבוגרים פועל בבית העם ובמינהל קהילתי זיו ופותח את שעריו מדי שנה בפני אוכלוסיית המבוגרים בעיר על מנת לתת אפשרות בפני אוכלוסיות, שידם אינה משגת ללמוד ולהשלים השכלה יסודית ותיכונית כמפתח בסיסי למוביליות חברתית ושוויונית, המאפשרת לכל אדם לממש את עצמו ולהיות אזרח משמעותי בקהילה ובחייו.

פרופיל הלומדים
תושבי העיר )מעל גיל 18 ועד 55( עובדים במוסדות ציבור, עולים וותיקים, חיילים, חיילים משוחררים, מתמודדי נפש, פרטי, קהילה, בני מיעוטים, בני העדה האתיופית, בני המגזר הערבי.
פרטי הענקת מסגרת לימודית בהתאם למסלולים ולתוכניות ההשכלה המגוונות מאפשרת ללומדים לרכוש ידע שימושי, חיוני ובסיסי בתחומי הדעת הנלמדים. מסגרת זו מאפשרת למשתתפים התמודדות טובה יותר בחיי היומיום ואפשרויות קידום ותעסוקה. תכניות הלימוד המגוונות פועלות בשאיפה מתמדת להעצים את היכולות האישיות של הלומדים, להשיב להם את חדוות הלימוד שאבדה, את הסקרנות, את הרצון ואת הכלים להמשיך ללמוד, להתפתח ולהפוך לאזרחים משמעותיים, הלוקחים אחריות על חייהם ופועלים למען משפחתם ולמען הסביבה.
זכאות לתעודת שתים עשרה שנות לימוד (תג"ת) מותנית ב- 10 יחידות לימוד ברמת גמר ובעמידה במבחני משרד החינוך, ללא מבחני בגרות.

פירוט התוכניות

השלמת השכלה יסודית: התוכנית מיועדת למי שאינו יודע קרוא וכתוב, לבעלי אוריינות נמוכה או לאלו שלא השלימו השכלה
יסודית. התוכנית מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים: הקניית ידע, הקניית כלים ומיומנויות, רכישת גישות ועמדות.
התוכנית מקנה כלים בסיסיים כמו קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא וחשבון, לימודי מחשב – לשם אוריינטציה בעולם
המודרני. התוכנית בהיקף של כ 500- שעות

השלמת השכלה ל- 10 שנות לימוד: תכנית הלימודים מתמקדת בחמישה מקצועות שונים, ביניהם מקצועות חובה.
היקף הלימודים: כ- 560 שעות.

השלמת השכלה תיכונית )תג"ת( מקצועות החובה לרמת 12 שנות לימוד: מתמטיקה, חיבור, אזרחות והבנת הנקרא –
ברמת בגרות או ברמת גמר. לצד מקצועות רשות )גיאוגרפיה, ו/או אנגלית ו/או מקצועות אחרים( להשלמת 10 יחידות לימוד
לתעודת גמר תיכונית. היקף הלימודים: כ- 700 שעות.


תנאי הקבלה לתוכניות מותני םבמבחן מיון בהבנת הנקרא וראיון להתחייבות אישית למסלול הלימודים.

לימודי אחה"צ
עיר לומדת-רשות: תוכניות במסלולי השכלה מגוונים )השכלת יסוד, 10 ו- 12 שנות לימוד(, המיועדות להשלמת השכלה תיכונית. הלימודים מתקיימים פעמיים בשבוע בשעות אחר הצהריים במשך כשנתיים. הלימודים הינם לזכאים ובהתחייבות אישית. )הפונים מתקבלים ע"י ועדות קבלה משותפות עם נציגי משרד החינוך בהתאם לקריטריונים(.
לימודי בוקר
נפגשים אחת לשבוע במשך שנתיים, באווירת לימודים תומכת ולומדים מקצועות החובה ומקצועות הרשות להשלמת 10 יחידות גמר. בין המקצועות הנלמדים: הבנת הנקרא, מתמטיקה, חיבור, אזרחות, אנגלית, תקשורת ומנהל וארגון.
לימודי בוקר מרוכזים
נפגשים מדי יום במהלך השבוע במשך כשנה ) 2 סמסטרים( באווירת לימודים תומכת ולומדים מקצועות החובה ומקצועות הרשות להשלמת יחידות הלימוד הנדרשות לתעודת גמר תיכונית.

 

מתוך דברי התלמידים:
"הלימודים האלו הם הזדמנות מיוחדת עבורי לתת משהו לעצמי". (דבורה)
"אני מאוד נהנית בלימודים. הכרתי פה חברים חדשים והשיעורים מעניינים והמורים עוזרים מאוד". (איריס)
"אני שמח שלא ויתרתי לעצמי והגעתי ללימודים, על אף הקושי... נשארתי עם רצון ללמוד עוד". (שמעון)

צוות המורים שלנו מיומן, ותיק, מקצועי ומומחה להוראת מבוגרים

  • התיכון מוכר ומאושר לשימוש בכספי הפיקדון של חיילים משוחררים
  • שכר הלימוד מסובסד

 

לפרטים נוספים – המחלקה להשכלת מבוגרים

עיריית ירושלים, המחלקה להשכלת מבוגרים
רחוב בצלאל 11 בית העם, טלפון 02-5456851/2
המרכז להשכלה תיכונית - תיכון מבוגרים, טלפון 02-5456867
האוניברסיטה העממית, טלפון 02-5456853/4