דלג לתוכן העמוד

שטחים יעודיים להדלקת מדורות

כללי בטיחות להדלקת מדורות במרחב הציבורי

 • בהתאם להנחיית נציב הכבאות הארצי, ניתן לקיים מדורות רק בשטחים המאושרים ושהוכשרו על ידי העירייה לכך.
 • מיקום המדורה יקבע בשטח נקי מקוצים ועשבים ובמרחק בטוח ממבנים וממתקנים.
 • יש לגדר את המדורה מסביב באבנים כדי למנוע מילדים להתקרב לאש.
 • יש להרחיק כל חומר בעירה ונוזל דליק מהמדורה.
 • אסור בתכלית האיסור להחזיק בקרבת האש מכלי דלק או גז.
 • מומלץ לנעול נעליים סגורות, ללבוש מכנסיים ארוכים וחולצה להגנה על הגוף מפני גיצים וגחלים וכן מעקיצות זוחלים ושרצים ארסיים הנמשכים אל חום המדורה.
 • הדלקת המדורה תיעשה ע"י אדם בוגר, תוך שמירה על גללי הבטיחות הנדרשים.
 • הוספת עצים וקרשים לליבוי המדורה תיעשה בזהירות מרבית.
 • יש להחזיק בקרבת המדורה דלי עם מים למקרה של התפשטות השריפה.
 • בסיום האירוע ולפני עזיבת אזור המדורה, יש לוודא כיבוי מוחלט של אש המדורה ע"י שפיכת מים, חול או כל חומר אחר.

לתשומת הלב, מטעמי זהירות, אין לקיים מדורות בשטח ואדי קריית היובל, לאורך רח' ד"ר רינגלבלום, משני צידיו.

 

פעולות שאסור לבצע

 • חל איסור להבערת מדורות בפארקים ובגנים ציבוריים.
 • יש לשמור על העצים בשטחים הציבוריים והפרטיים. אין להשחית ו/או לפגוע בעצים.
 • אין להבעיר אש בקרבת מתקני משחק. ריהוט גן וספסלי הישיבה ברחובות בגנים ובפרקים.
 • אין להתיז או לשפוך דלק על האש הבוערת! פעולה זו מסוכנת מאוד ועלולה לגרום לפגיעה בנפש.
 • אסור בתכלית האיסור לזרוק למדורה הבוערת מכלי תרסיס, חזיזים/ נפצים או תחמושת העלולים להתפוצץ ולפגוע בשוהים מסביב למדורה.
 • חל איסור מוחלט להבעיר מדורה מתחת לקווי חשמל וטלפון, בקרבת עצים ושיחים או מתקני דלק וגז.
 • אסור להשליך למדורה חפצים הפולטים חומרים המסוכנים לבריאותנו: פלסטיק, קלקר, אסבסט, משטחים צבועים.
 • אין לישון סמוך למדורה.
 • אין להשאיר מדורה בוערת ללא השגחה.
 • אין לגעת במוליכי חום שבאים במגע עם האש(סכנת כוויה).