דלג לתוכן העמוד

הנחיות תכנון ועיצוב

מפרטים והנחיות לאדריכלים ואנשי מקצוע בתחום התכנון והאדריכלות.

מדריך לתכנון רחובות בירושלים

המרחב הציבורי הוא מכלול השטחים העירוניים בבעלות ציבורית, ושלכל אזרח זכות שוויונית לגישה אליו ולהתנהלות בתוכו. ​

בשל מימדיו המוגבלים של הרחוב, מחד, ומגוון הפעילויות שעליו להכיל מאידך, הוא הופך ל''זירת תחרות'' בין צרכניו השונים, ותכנון הרחוב באופן שיענה על כולם בצורה מיטבית נעשה למורכב ביותר. במקביל, מעצם מהותו של הרחוב, מספר הדיסציפלינות המעורבות בתכנונו הוא רב - אדריכלים, אדריכלי נוף, מתכנני תנועה וכבישים, גיאוגרפים, שוחרי איכות הסביבה, יועצי תשתיות,יועצי נגישות ויועצי בטיחות, ועוד. דווקא בשל ריבוי זה של דיסציפלינות, ולאור ההתמקצעות המתמדת של כל אחת מהן, התחדד הצורך בתיאום תכנוני ביניהם על בסיס ''תורה סדורה'' מקיפה, מתכללת ומוסכמת.


מטרת המדריך, היא ליצור תשתית תכנונית שתשכיל ''לתזמר'' את הצרכים והרצונות של הגורמים השונים המעורבים בקביעת דמותו של הרחוב. מדריך זה נועד לשמש הן את המתכננים והמבצעים עבודות פיתוח של רחובות ירושלים, והן את גורמי הבקרה של פעולות התכנון והביצוע.

חזור לראש הדף

תכנית אב לשילוט במרכז העיר

ההתמצאות בעיר ירושלים מורכבת ביותר; המבנה העירוני איננו רשת פשוטה וברורה מאליה, קיימים בעיר "גבולות" מנטליים, אזורים בלתי חדירים לנהג שאינו מקומי והסדרי תנועה ייחודיים, פיזור של מוקדי עניין ומחוללי תנועה ברב שטח העיר.

כל ההכוונה חייבת להיות ב-3 שפות וקיים קושי רב ליצור היררכיה מסודרת של יעדים. העברת מידע לציבור באמצעות שלטים בירושלים מורכב לא פחות. קיים שפע של מידע ורצון עז של גופים רבים להנציח את המידע במרחב הציבורי, בין השאר כדי לצבור נקודות בתחרות בין נרטיבים שונים. העיר משופעת באירועים ופרנסי העיר מבקשים להנכיחם לאורך זמן ארוך ובמרחב רחב ככל האפשר.
תוצאות ההתמודדות עם המורכבות הזאת לאורך 90 שנות שילוט מודרני בירושלים, היא מערכת מעניינת מאוד מבחינה היסטורית וויזואלית, אך לא תמיד ממלאת את ייעודה, ולא תמיד אסתטית ומכובדת.

לתכנית אב לשילוט במרכז העיר שלב ב'- לחצו כאן

לתכנית אב לשילוט במרכז העיר תמצית- לחצו כאן

חזור לראש הדף

מדריך לתכנון רחובות בעיר העתיקה

מדריך לתכנון רחובות בעיר העתיקה

חזור לראש הדף

הנחיות לסגירות חורף וקירוי לילי

קירוי לילי הינו קירוי פריק אשר אינו מהווה סגירה קבועה כחלופה לקירוי חורף במרחב הציבורי לתקופת החורף בלבד.

 

רקע כללי

עקב פניות של בעלי עסקים בבקשה לסגירות חורף במרחב הציבורי במרכז העיר, ובהמשך לדיון הציבורי שהתקיים ביום 5.11.12, במסגרתו הוצגו עקרונות תב''ע 8593א שעניינה סגירות חורף בשטחה המוניציפלי של ירושלים וקביעת הוראות ותנאים למתן היתרי בניה לשם הצבת פרגודים למתן מחסה לסועדים היושבים מחוץ לבית האוכל במשך עונת החורף, התקיימה ישיבה ביום 9.12.12 אצל מר קובי כחלון, סגן רה''ע, ובהשתתפות מר יוסי היימן, (לשעבר מנכ''ל העירייה), אשר בסיכומה הוחלט על מדיניות מאפשרת בנוגע לקירוי הלילי. כמו כן, סוכם שההיתרים למתן קירוי חורף יינתנו עפ''י התב''ע הנוכחית ולא לפי התב''ע החדשה אשר הופקדה בוועדה המחוזית.

קירוי לילי הינו קירוי פריק אשר אינו מהווה סגירה קבועה כחלופה לקירוי חורף במרחב הציבורי לתקופת החורף בלבד ובין התאריכים 01.11 ועד 30.04 בשעות 19:00 – 05:00 לפנות בוקר בלבד.

הקירוי הלילי יינתן בהתאם לשיקול דעת של האגף לקידום עסקים לעסקים אשר אין לגביהם תלונות על מטרדים משכנים ו/או מעסקים סמוכים.

המטרה היא לאפשר מדיניות רחבה יותר להצבת קירוי לילי.

בשנת העבודה 2013 הכין אדריכל העיר עקרונות עיצוביים לקירוי הלילי (החל מחורף 2013-2014).

 

עקרונות מובילים לקירוי לילי

יינתן היתר לקירוי לילי לבתי אוכל ועסקי לילה לרבות למועדונים (- לצורך בידוק)

רישיון עסק - עסקים עם רישיון עסק או היתר זמני והיתר להוצאת שלחנות וכסאות או בתהליך טיפול להוצאת רישיון עסק ללא דחיות ועם היתר להוצאת שלחנות וכסאות.

מיקום – לא יינתן היתר לקירוי לילי על תוואי הרכבת הקלה.

הקירוי הלילי מותיר לפחות 1.5 מטר רוחב מדרכה להולכי רגל ולנגישות נכים.

בקשות חריגות לקירוי לילי לפני השעה 19:00 יינתנו בכפוף לקבלת הסכמת העסקים הסמוכים ולאחר דיון ואישור בוועדת חריגים. בעיקרון, בקשות לקירוי לפני השעה 19:00 צריכות להיות במסגרת היתר לקירוי חורף ובחומרים והנחיות לקירוי חורף.

קירוי לילי בארקדות – לא יחרוג מהארקדה. במידה ומבוקש חריגה מהארקדה יש לקדם לתכנית כוללת לקירוי חורף אשר תעבור לאישור אדריכל העיר.

מתקן הקירוי הלילי יהיה שקוף ולא בצבעים.

להלן ההנחיות לסגירות חורף ולקירוי לילי- לחצו כאן

חזור לראש הדף

מדריך לעיצוב קירות אבן

החוק המחייב, מאז ימיו של מושל העיר הבריטי רונלד סטורס (1926-1918) ועד ימינו לבנות או לצפות באבן כל בנין בעיר, תרם רבות לייחודה של ירושלים. 

 

חוק זה חל גם על פיתוח הסביבה המבונה ומשפיע רבות על חזות הבניין והמרחב העירוני כולו. ידוע כי בניה איכותית באבן היא תוצאה ישירה של תכנון מוקפד ואיכות ביצוע. על אלה להיות מחייבים במיוחד היום כשאומני הבניה באבן הולכים ומתמעטים. חוברת זו מהווה בסיס מידע בנושא עבודות פיתוח באבן ומטרתה לשמש את אנשי המקצוע השונים העוסקים במלאכת הבניה בעיר. בחוברת צילומים רבים שנאספו מאזורי העיר השונים, שכונות ותיקות המתמודדות עם תהליכי פיתוח והתחדשות עירונית לצד שכונות חדשות בהן הבניה באבן כבולה פחות לכללי הבניה המסורתית. בחוברת ניתן למצוא מונחים בסיסיים, סקירה של אופני הבניה באבן על סוגיה השונים והתייחסות למרכיבי הקיר. אפשרויות השילוב של מרכיבים אלה הם הקובעים את מראה הקיר המתקבל. לצד סקירה זו מצורף מגוון של ''קירות מיוחדים'' היכולים לשמש השראה בעבודת התכנון והביצוע.

המונחים וההגדרות נסמכים על המפרט הבינמשרדי, פרק 40 - לחצו כאן

כל פרק בחוברת מלווה בהסברים, שרטוטים סכמטיים ודוגמאות מצולמות מרחבי העיר לצד המלצות בליווי סמלים למראה רצוי לא רצוי וכן נקודות הראויות להתייחסות. פרק נפרד מוקדש לשימור קירות אבן ולדרכים בה ניתן לשלב בניה חדשה עם ישנה.

יש לקוות כי עבודה זו תתרום לשימור מסורת הבניה באבן וטיפוחה. חומר זה אינו בא להחליף את המפרט הבין-משרדי ואינו נותן הנחיות מחייבות לביצוע.

לחוברת המפרטת את מדריך לעיצוב קירות אבן- לחצו כאן

חזור לראש הדף

הנחיות שידרוג חזיתות מסחריות

מרכז העיר והעיר העתיקה הינם אזורים בעלי חשיבות רבה לירושלים, היסטורית, תיירותית ופיזית. בשנים האחרונות מושקעים מאמצים ומשאבים רבים להחייאת אזורים ולשיפור המרחב הציבורי.

חזיתות העסקים אמנם אינן בתחום המרחב הציבורי, אך הן מהוות נדבך משמעותי בחזות המרחב הציבורי. עד עתה שודרגו כ 300- חלונות במרכז העיר, בעיקר לאורך רחוב יפו, ונפתחו עסקים רבים חדשים בעלי חלונות ראווה תקניים ויפים. נתונים אלה מעוררים תקווה ואנו מקווים כי ישמשו השראה לבעלי עסקים נוספים במרכז העיר ובעיר העתיקה. אנו פונים לכל אחד מכם לשדרג את חלון הראווה וחזית בית העסק דבר אשר יסייע לשיפור המסחר וחזית המרחב הציבורי במרכז העיר ובעיר העתיקה.

לאור החשיבות הציבורית והצלחת הפרויקט במרכז העיר, מעמידות הרשות לפיתוח ירושלים וחברת עדן מענקים כספיים וליווי מקצועי לעסקים אשר חזיתותיהם ישודרגו.

יש לזכור כי חזית נאה של בית עסק מסייעת במיתוג המרחב העסקי כמרחב יוקרתי מזמן ובעלי העסקים יצאו מכך נשכרים כלכלית הן כפרטים והן ככלל.

מטרת חוברת זאת היא להציב רף אחיד וראוי לחזיתות בתי עסק במרכז העיר ובעיר העתיקה.

ההנחיות מתייחסות לשדרוג החיצוני של חלון הראווה, אולם אנו קוראים לכם לתת את הדעת גם לעיצוב התאורה הדקורטיבית בחלון הראווה, הסרת התשתיות מחזית בית העסק ולשיפור עיצוב פנים העסק כמכלול.

תהליך השדרוג, כמו החוברת, נערך בתאום עם ועד בעלי עסקים ומנהל קהילתי לב העיר, תוך גיבוש הסכמות משותפות. יש לזכור כי כל שינוי בחזית העסק ולו הקטן ביותר מצריך תאום עם העירייה, כאשר בעיר העתיקה יש לקבל גם את אישור רשות העתיקות.

שדרוג חזיתות מסחריות- לחצו כאן

שדרוג חזיתות מסחריות- Arabic

Guidelines for upgrading commercial facades

פניות בנושא שדרוג חזיתות מסחריות:

לאתר האינטרנט של מינהל קהילתי לב העיר- לחצו כאן
לאתר האינטרנט של הרשות לפיתוח ירושלים לחצו כאן

חזור לראש הדף