דלג לתוכן העמוד

מיפוי ומדידות

מחלקת מיפוי ומדידות

מחלקת מיפוי ומדידות, מטפלת בהכנת תכניות לצרכי רישום (תצ"רים) ורישומן בלשכת רישום המקרקעין, בבדיקת מדידות רקע לתב"ע, ובדיקת מפות מדידה עבור תיקי מידע להיתר.

במחלקה ניתן שירות לאזרח בקשר למידע בנוגע למיפוי, מדידות ותכניות לצרכי רישום.

המחלקה מלווה את המודדים בהכנת תכניות לצרכי רישום (תצ"רים), התאמתן לתב"עות, אישורן ע"י הועדה המקומית ורישומן בלשכת רישום מקרקעין.

תחומי פעילות עיקריים:

  • ריכוז הטיפול בנושאי מיפוי ומדידות.
  • קבלת קהל בנושא מדידות ותצ"רים.
  • הכנת תצ"רים שבאחריות העירייה ורישומן בלשכת רישום מקרקעין.
  • בדיקת תכניות רקע לתב"ע.
  • בדיקת מפות מדידה עבור תיקי מידע להיתר.
  • עדכון מערכת ה-GIS בשכבות התצ"רים.
  • עדכון וניהול ארכיון תצ"רים ומפות גוש.
  • רכישת מפות תמורה עם מספרים סופיים ועדכון ארכיון המפות העירוני.
  • ניהול קשר רציף עם מרכז מיפוי ישראל

 

מסמכים נדרשים להגשת תצ"ר התואמת תב"ע לאישור יו"ר ועדה מקומית:

• 3 עותקים של תכנית לצרכי רישום.
• קובץ של התצ"ר
• קובץ של קומפילציה של התכנית לצרכי רישום על גבי התב"ע
• קובץ נסח טאבו

הקבצים יועברו לכתובת האי-מייל: Tazar_files@jerusalem.muni.il

 

מסמכים נדרשים לאישור ועדה המקומית לקראת רישום התצ"ר בלשכת רישום מקרקעין:

• 2 עותקים של תכנית לצרכי רישום "כשרה לרישום" – עם חותמת "עותק נאמן למקור".
• נסח טאבו
• 2 עותקים של סדר פעולות
• 2 עותקים של טבלת הקצאות
• מכתב נלווה

 

טלפון
קבלת קהל

קבלת קהל למודדים בימי שלישי וחמישי בתאום מראש.

לתיאום פגישה לחצו כאן

כתובת