דלג לתוכן העמוד

טבלת זכויות בניה - תכנית מתאר 62

טבלה זו לא כוללת תוספות על פי תכנית מס' 1201

* שטח המגרש 900 מ''ר ומעלה ניתן לקבל 4 קומות.

** יש לבדוק הוראות מיוחדות לקו בנין צדדי באזור

לתשומת לבכם: ציר הדרך רלוונטי באזורים 5,2,1 בדרך שרחבה פחות מ-8 מ' באזורים 3,4 בדרך פחותה מ-9 מ', ובאזורים 6, 7 בדרך הפחותה מ-3 מ'.

 

 טבלת זכויות בנייה- תכנית מתאר 62
האזור שטח מינימלי
של מגרש(מ''ר)
רוחב
הדרך
אחוזי בניה
מירביים
תוספת ל-100%
מ''ר נוספים
אחוזי בניה
מירביים
מס'
מקומות
גובה מקסימלי
של בית במ'
מרחק מינימלי
מאמצע הדרך
קווי בנין     

חזיתי​

צדדי​

​ אחורי

מגורים 1​ ​ 1000 ויותר   75 0.9 84 3 12.5 10 6 5 7
עד 1000   75 - 75 3 12.5 10 6 4 5
מגורים 2​ ​ ​ ​ ​ 600 עד 6 84 2 90 3 16 10 6 4 5
600 6-10 87 2 120 3* 16 10 6 4 5
600 10-15 90 2.6 120 4 16 10 6 4 5
600 15-20 93 3.2 120 4 16 10 6 4 5
600 מעל 20 112 2 120 4 16 10 6 4 5
מגורים 3​ 500 - 90 - 90 3 12.5 7.5 3 3 5
מגורים 4​ 500 - 70 - 70 2 9 7.5 3 3 5
מגורים 5​ 500 - 50 - 50 2 9 10 6 4 5
מגורים 6​ 500 - 25 - 25 1 5.5 7.5 6 4 5
מגורים 7​ 1000 - 10 - 10 1 5.5 7.5 6 4 5
מסחרי​ בלתי מוגבל - 150 - - 3 15 - 0 **2.5 5
תעשייה​ בלתי מוגבל - 224 - 224 4 15 7.5 3 **3 5