דלג לתוכן העמוד

מידע למתכננים

 

שם המסמך

קישור לקובץ

מסמך מדיניות מהנדס עיר בנושא ממדים   מסמך מדיניות מהנדס עיר בנושא ממדים
מסמך מדיניות השלמת דירת גג   מסמך מדיניות השלמת דירת גג
ניוד זכויות מצד המבנה אל גג המבנה   ניוד זכויות מצד המבנה אל גג המבנה
תמא 38. מסמך סופי וחתום על ידי מהנדס עיר   תמא 38 - מסמך סופי וחתום על ידי מהנדס עיר
מסמך מדיניות מהנדס עיר - מרפסות בתכנית 14000   מסמך מדיניות מהנדס עיר - מרפסות בתכנית 14000
מסמך מדיניות עיר בנושא בריכות שחיה   מסמך מדיניות עיר בנושא בריכות שחיה
פיצול יחידות דיור במקומות בהם התכנית אינה הגבילה את מספרן   פיצול יחידות דיור במקומות בהם התכנית אינה הגבילה את מספרן

 

שם המסמך

קישור לקובץ

 

שם המסמך

קישור לקובץ

הנחיות אצירת אשפה   הנחיות אצירת אשפה
הודעה על פרסום הנחיות מרחביות   הודעה על פרסום הנחיות מרחביות
הנחיות עד 10 קומות   הנחיות עד 10 קומות
הנחיות רישוי ובניה   הנחיות רישוי ובניה

 

שם המסמך

קישור לקובץ

איגרת מידע מס' 57   איגרת מידע מס' 57
איגרת מידע מס' 53   איגרת מידע מס' 53
איגרת מידע מס' 60   איגרת מידע מס' 60
איגרת מידע מס' 61   איגרת מידע מס' 61
עדכון לאיגרת מידע מס' 61   עדכון לאיגרת מידע מס' 61
צרופה לאיגרת מידע מס' 61   צרופה לאיגרת מידע מס' 61
איגרת מידע מס' 62   איגרת מידע מס' 62
איגרת מידע מס' 63   איגרת מידע מס' 63
איגרת מידע מס' 64   איגרת מידע מס' 64
איגרת מידע מס' 65   איגרת מידע מס' 65
איגרת מידע מס' 66   איגרת מידע מס' 66
איגרת מידע מס' 67   איגרת מידע מס' 67
איגרת מידע מס' 68   איגרת מידע מס' 68
איגרת מידע מס' 70   איגרת מידע מס' 70
איגרת מידע מס' 71   איגרת מידע מס' 71

 

שם המסמך

קישור לקובץ

הגשת בקשה לחוות דעת להיתר בניה   Health Bureau1.pdf
הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה במערכות מים   Health Bureau2.pdf