דלג לתוכן העמוד

מידע למתכננים

 

שם המסמך

קישור לקובץ

מסמך מדיניות מהנדס עיר בנושא ממדים   מסמך מדיניות ממדים וחדרים מחוזקים.pdf
מסמך מדיניות השלמת דירת גג   מסמך מדיניות השלמת דירת גג מעודכן עם חתימת יואל אבן.pdf
ניוד זכויות מצד המבנה אל גג המבנה   מסמך מדיניות ניוד זכויות מעודכן עם חתימת יואל אבן.pdf
מדיניות במתחם בקריית משה לנספח הבינוי 115ב   מדיניות במתחם בקריית  משה  לנספח הבינוי 115ב.pdf
מסמך מדיניות מהנדס עיר - מרפסות בתכנית 14000   מסמך מדיניות מהנדס עיר. מרפסות בתכנית 14000. חתום.pdf
מסמך מדיניות עיר בנושא בריכות שחיה   מסמך מדיניות בריכות מעודכן עם חתימת יואל אבן.pdf
מסמך מדיניות תוספת זניחה   מסמך מדיניות תוספת זניחה מעודכן 092021 עם חתימת יואל אבן.pdf

 

שם המסמך

קישור לקובץ

הנחיות המחלקה  

 

שם המסמך

קישור לקובץ

הנחיות אצירת אשפה   הנחיות אצירת אשפה
הודעה על פרסום הנחיות מרחביות   הודעה על פרסום הנחיות מרחביות
הנחיות עד 10 קומות   הנחיות עד 10 קומות
הנחיות רישוי ובניה   הנחיות רישוי ובניה
הנחיות רוב קנייני נדרש להליך רישוי   רוב קנייני נדרש להליכי רישוי.עדכון 122021.pdf

 

שם המסמך

קישור לקובץ

איגרת מידע מס' 47   עדכון לגבי תקנות בפטור 2018- איגרת מידע 47.pdf
איגרת מידע מס' 48   איגרת מידע 48- המשך לקיצור  הליך פתיחת תיק יוצא לדרך.pdf
איגרת מידע מס' 49   איגרת מידע 49- עדכון לגבי מסלולי רישוי.pdf
איגרת מידע מס' 50   איגרת מידע 50.pdf
איגרת מידע מס' 51   איגרת מידע 51.pdf
איגרת מידע מס' 52   איגרת מידע 52.pdf
איגרת מידע מס' 53   איגרת מידע 53.1.pdf
איגרת מידע מס' 53   איגרת מידע מס' 53
איגרת מידע מס' 54   איגרת מידע 54.pdf
איגרת מידע מס' 55   איגרת מידע 55.pdf
איגרת מידע מס' 57   איגרת מידע מס' 57
איגרת מידע מס' 59   איגרת מידע 59 .pdf
איגרת מידע מס' 60   איגרת מידע מס' 60
איגרת מידע מס' 61   איגרת מידע מס' 61
עדכון לאיגרת מידע מס' 61   עדכון לאיגרת מידע מס' 61
צרופה לאיגרת מידע מס' 61   צרופה לאיגרת מידע מס' 61
איגרת מידע מס' 62   איגרת מידע מס' 62
איגרת מידע מס' 63   איגרת מידע מס' 63
איגרת מידע מס' 64   איגרת מידע מס' 64
איגרת מידע מס' 65   איגרת מידע מס' 65
איגרת מידע מס' 66   איגרת מידע מס' 66
איגרת מידע מס' 67   איגרת מידע מס' 67
איגרת מידע מס' 68   איגרת מידע מס' 68
איגרת מידע מס' 70   איגרת מידע מס' 70
איגרת מידע מס' 70   איגרת מידע 70- הקמת מוקד תמיכה לרישוי מקוון .pdf
איגרת מידע מס' 71   איגרת מידע 71 -תיגבור צוות המהנדסים נוהל בקרה הנדסית .pdf (1)
איגרת מידע מס' 71   איגרת מידע מס' 71
איגרת מידע מס' 72   איגרת מידע 72- הקמת מוקד תמיכה לרישוי מקוון.pdf
איגרת מידע מס' 73   ‏‏איגרת מיד מספר 73 - טופס הסכמת שכנים - עותק.pdf
איגרת מידע מס' 74   ‏‏איגרת מיד מספר 74- טופב הסכמת שכנים לביצוע עבודות הטעונות הירת בניה  - עותק.pdf
איגרת מידע מס' 75   ‏‏איגרת מיד מספר 75- מעבר להגשת בקשות לתיקי מידע דרך מערכת רישוי זמין  - עותק.pdf
איגרת מידע מס' 76   איגרת מידע 76 הוכחת בעלות במקרקעין לא מוסדרים .pdf
איגרת מידע מס' 78   ‏‏איגרת מידע מספר 78 ביטול הדרכה מטעם מנהל התכנון - עותק.pdf
איגרת מידע מס' 80   ‏‏איגרת מידע מספר 80 -  הדרכה בזום רישוי זמין הדרכה שניה  - עותק.pdf
איגרת מידע מס' 81   איגרת מידע מספר 81 א בנושא הנחות להגשת מסמכי בעלות במקרקעין לא מסודרים במזרח העיר_.pdf
איגרת מידע מס' 83   איגרת מידע 83 - ריכוז שאלות ותשובות על מערכת רישוי זמין .pdf
איגרת מידע מס' 84   איגרת מידע 84- החלפת מערכת הגביה והתשלומים.pdf
איגרת מידע מס' 85   איגרת מידע 85-  הגשת תכניות להיתר בניה ללשכת הבריאות ירושלים.pdf
איגרת מידע מס' 86   איגרת מידע 86 - הנחיות למניעת לגיונלה במערכות מים- פברואר 2011.pdf
איגרת מידע מס' 87   איגרת מידע מספר 87 - מידע מחלקת המידע.pdf
איגרת מידע מס' 88   איגרת מידע - 88  ,תזכורת לגבי תחילת עבודה עם מכוני בקרה בתאריך  6.7.2021 .pdf

 

שם המסמך

קישור לקובץ

הגשת בקשה לחוות דעת להיתר בניה   Health Bureau1.pdf
הנחיות למניעת התרבות חיידקי לגיונלה במערכות מים   Health Bureau2.pdf
הצהרת היזם בנושא פטור מחוות דעת משרד הבריאות   הצהרת היזם בנושא פטור מחוות דעת משרד הבריאות.docx.pdf