דלג לתוכן העמוד

תהליך הגשת בקשה להיתר בנייה

אגף רישוי בניה עוסקת בהוצאת היתר בניה ע''פ חוק התכנון והבניה, תנאיו ואגרותיו, התשכ''ה-1965, חובה לקבל היתר בניה לכל שינוי במבנה חיצוני.

לכל פעולת בניה שהיא, כולל שינוי חיצוני, יש לקבל היתר בניה למעט שינוי פנימי (שיפוץ) בדירה קיימת ללא שינוי חיצוני וללא שינוי קונסטרוקטיבי.

רשאי לערוך בקשה להיתר בניה מי שמוסמך על פי תקנות המהנדסים להגיש לרשות המוסמכת תכנית כמשמעתה בתקנות התכנון והבניה – מהנדס, אדריכל או הנדסאי הרשום בפנקס המהנדסים או ההנדסאים. 

 

מדריך למבקש היתר בנייה

הכנת הבקשה

עריכת התוכנית תהא ע''פ חוק התכנון והבניה ותקנותיו והיא באחריות עורך הבקשה. ההגשה תהיה באופן מקוון (להגשה מקוונת לחצו כאן), תשלח ישירות למחלקת הרישוי.

הנחיות לחישוב שטחים – תכנית בניין עיר (תב''ע) מגדירה את היקף השטחים שמותר לבנות במגרש נתון. בבקשה להיתר, על עורך הבקשה להציג את חישוב שטחי הבניה המתוכננים, במגבלת המותר, כפי שמנחה התב''ע, חוק התכנון והבניה ותוכנית המתאר לירושלים.

במידה והבקשה כוללת הקלות המותרות ע''פ חוק או בפרסום לשימוש חורג, יצהיר על כך עורך הבקשה כתנאי לפתיחת התיק ויבצע הליך פרסום הבקשה (למידע על הפרסום לחצו כאן).

במידה ולא כל בעלי הנכס חתמו על הסכמתם לתוכנית, יהא צורך לאתרם ולשלוח להם הודעה מתאימה, כולל תכנית, על חשבון המבקש באמצעות החברה המפרסמת שנקבעה על ידי עיריית ירושלים. לכן מומלץ להחתים ככל האפשר את מירב בעלי הנכס מראש
 

לא יפתח תיק רישוי באם לא יוגשו המסמכים במלואם.

תהליך הרישוי

א. הגשת הבקשה

 1. משלוח התוכנית לאגף הרישוי.
 2. אישור הרפרנט כי הבקשה נקלטה בעיריית ירושלים (באם ישנם תיקונים התוכנית לא תיקלט ותוחזר לעורך הבקשה).
 3. ביצוע הליך פרסום או/ו משלוח הודעות, במידה ונידרש.
  הליך הפרסום יבוצע על חשבון מגיש הבקשה כפי שנרשם לעיל.
 4. הגשת אישורים טרם דיון – מחלקת השימור והמחלקה להסדרי תנועה, במידה ונדרש.

בבקשות שבוצע בהן פרסום והתקבלו התנגדויות יזומנו הצדדים לוועדת המשנה להתנגדויות לשמיעת דבריהם.
באם לא יושלם האמור לעיל בתוך 60 יום, הבקשה תיסגר במערכת.

ב. הכנת הבקשה לדיון בוועדה המקומית לתכנון ובניה או ברשות הרישוי

 1. בדיקת הבקשה ומסמכיה והכנתה לדיון בוועדה או ברשות, בהתאם לתוכנית.
 2. דיון בוועדת המשנה המקומית לתכנון ובניה או ברשות הרישוי.

ג. השלמת התנאים שנדרשו

 1. עורך הבקשה אחראי לקבל את כל האישורים הנדרשים, בהתאם להחלטת הועדה.
 2. פגישה עם הבוחן האחראי על התיק להגשת המסמכים.
 3. תשלום סופי של אגרת הרישוי.
 4. הפקת ההיתר, העברה לסבב חתימות.
חזור לראש הדף

סרטי הדרכה לרישוי מקוון


לפניכם סרטי הדרכה להגשת רישוי מקוון - תהליך ההגשה, הכנת תכנית שטחים והכנת הרמוניקה.

 1. לתהליך ההגשה- לחצו כאן
 2. להכנת תכנית שטחים- לחצו כאן
 3. להמשך תכנית שטחים-לחצו כאן
 4. להכנת הרמוניקה-לחצו כאן
חזור לראש הדף