דלג לתוכן העמוד

תשלום אגרות והיטלים


על פי חוק התכנון והבניה נגבית אגרה אשר נקבעת ומעודכנת על ידי משרד הפנים. במקביל הגורמים השונים אשר מחוייב אישור או התייחסותם כחלק מהוצאת ההיתר מורשים לגבות אגרת טיפול משלהם.​

מחשבון האגרות יסייע לכם בחישוב סכומי האגרה שאתם עתידים לשלם עבור היתרי בנייה, על פי סוגי ההיתרים השונים. החישובים נעשים על פי שיעורי האגרות להיתרי בנייה כפי שנקבעו בתוספת השלישית לתקנות התכנון והבנייה

 

לנוחיותכם מצורף להלן מידע אשר מטרתו לרכז את כל האגרות בתהליך הוצאת ההיתר.

סגור הכל