דלג לתוכן העמוד

ועדת משנה לתכנון ובנייה - תב''ע

מנהלות הוועדה: גב' רלי חיים טלפון: 02-6297210 CHRACHELI@jerusalem.muni.il גב' מיכל כהן טלפון: 02-6296811 COMICHAL@jerusalem.muni.il