דלג לתוכן העמוד

ועדת משנה לתכנון ובנייה - תב''ע - עד תאריך יוני 2020

מנהלות הוועדה:

גב' רלי חיים טלפון: 02-6297210 מייל: CHRACHELI@jerusalem.muni.il
גב' מיכל כהן טלפון: 02-6296811 מייל: COMICHAL@jerusalem.muni.il