דלג לתוכן העמוד

תיאום תשתיות

יזם שבכוונתו לחפור בכביש/מדרכה/מרחב ציבורי מחויב בפתיחת תיק במחלקה וזאת על מנת לקבל את נתוני מערכות התשתית בשטח בו הוא מתכוון לחפור.

המחלקה מפזרת את התוכניות כאמור לכל גורמי התשתית וכאשר מתקבלות חוות דעת מכל הגורמים הללו, התיק נסגר והמידע נמסר ליזם.

לאחר שמילא אחר דרישותיהם של כל גורמי התשתית, מונפק לו אישור הגבלת שימוש בדרך (היתר חפירה) אשר מותנה, בנוסף לחתימת המחלקה, גם בחתימתם של אגף שפ''ע ואגף התנועה במשטרת ישראל.