דלג לתוכן העמוד

נהלי יחידת השימור במסלול היתר ובמסלול תב''ע ותמ"א 38

להלן נהלי יחידת השימור במסלול היתר, במסלול תב''ע ובמסלול תמ"א 38:

 1. פנייה מקדימה ליחידת המידע:
  א. קבלת דף הסבר על יחידת השימור, מטרותיה, נהליה ודרכי התקשרות.
  ב. הורדת טופס לפתיחת תיק ביחידת השימור.
 2. יש לפתוח את תיק השימור אצל מזכירת מחלקת השימור, בשעות קבלת קהל (ימי ושלישי, בין השעות 12:30-8:30, בנין 9 חנות 4).


לצורך פתיחת התיק יש להביא:

 1. הרמוניקה צבועה:
  הערה: דרישות יחידת השימור לכל ההיתרים (מעבר לדרישות הרגילות):
  חתך וחזית של הבניין ברחוב ובניינים סמוכים ב 1:200
  חזיתות ב 1:100 עם פרוט (ישן וחדש) הכוללות: שורות אבן, הפניות לפרטים, ציון כל האלמנטים לשימור, ציון כל אלמנטים לסילוק או תיקון, ציון סוגי אבן וגמר, פרטי אבן ב 1:10, פרטי פתחים, כרכובים, גגות.
 2. תמונות צבעוניות נפרדות מההרמוניקה. את התמונות יש להגיש על דף A4 כאשר הן מודפסות לאורך ולא לרוחב.
 3. טופס פתיחת תיק במחלקת השימור חתום ע''י עורך הבקשה. להורדת הטופס - לחצו כאן
 4. תיק תיעוד (במידת הצורך לפי קובץ ההנחיות, ועותק של תיק התיעוד ב-CD.
  להנחיות להכנת תיק תיעוד - לחצו כאן


הערות:

בכל פנייה במסגרת תהליך הכנת תב''ע יש להכין תיק תיעוד ראשוני.
לצורך היתר הריסה של מבנה לשימור יש להכין תיק תיעוד מלא. להנחיות להכנת התיק - לחצו כאן 
לפי שיקול דעת מחלקת שימור ייתכן ויתבקש בתהליך העבודה הכנת תיק תיעוד.

 1. פתיחת תיק שימור יתבצע אך ורק בשעות קבלת קהל, את מילוי ההנחיות והטופס לפתיחת תיק במחלקת השימור תבדוק מזכירת המחלקה. יינתן אישור פתיחת תיק.
 2. התיק יועבר לבחינה של רפרנט שימור אזורי ומחלקת צוות השימור.
  א. תשלח הודעה בכתב לבעל העניין על הערות ודרישות לתיקונים.
  ב. באם יהיה צורך יועבר התיק לוועדת השימור.
 3. בעל העניין או מי מטעמו יגיש את התיקונים.
 4. התיקונים יאושרו ע''י הרפרנט לאחר עמידה מלאה בתנאים ובהחלטות הישיבה.
 5. לצורך קבלת אישור / חוות דעת יוגשו שלושה העתקים צבועים של התוכניות. עותק אחד מהתוכניות יישאר בתיק השימור במחלקת השימור.
 6. עם סיום בחינת התוכנית יקבל בעל העניין טופס אישור / חוות דעת מחלקת השימור עם עותק חתום של התוכניות.

הערה:

לעירייה תהיה זכות לפרסום חלקי או מלא של החומר שהתקבל לידי מחלקת השימור כולל תיק התיעוד, הצילומים וכו'.

לנהלי דחייה מנהלית בבקשות להיתר מכוח תמ"א - לחצו כאן


במסלול תמ"א 38:

 1. פתיחת תיק תמ"א במחלקת תכנון העיר
 2. פתיחת תיק במחלקת שימור מבנים

הערות:

בתמ"א 38/2 יש להגיש תיק תיעוד מלא.
בתמ"א 38/1 במבנה לשימור יש להגיש תיק תיעוד ראשוני. 

במסלול תב"ע:

 1. פתיחת תיק במחלקת תכנון העיר
 2. פתיחת תיק במחלקת שימור מבנים

הערות:

יש להגיש מסמכים: תשריט, תקנון, נספח ותיק תיעוד.