דלג לתוכן העמוד

רשימת מאגר אדריכל ליווי שימור

מחלקת השימור בעיריית ירושלים הקימה רשימת מאגר לאדריכל ליווי שימור. רשימת מאגר זו הינה מחייבת.

הגדרת תפקיד אדריכל ליווי עבודות השימור

אדריכל ליווי עבודות השימור יהיה אחראי על תכנון עבודות השימור והשחזור וכן אחראי על פיקוח הביצוע של הנ"ל, תוך תיאום מלא עם מחלקת השימור של עיריית ירושלים.

 

דרישות מחלקת השימור לאדריכל ליווי השימור

 1. לעדכן את מחלקת השימור על קבלת היתר הבנייה וכן על המועד של תחילת העבודות.
 2. לפני תחילת העבודות באתר יוגדרו ויוגשו בכתב שלבי העבודה לרפרנט מחלקת השימור.
 3. במהלך העבודות לוודא ביצוע כל הנחיות השימור שהוטמעו בהיתר הבנייה.
 4. לדווח בכתב לרפרנט מחלקת השימור על כל פעולה שאינה עונה על דרישות השימור והשחזור כפי שהוצגו בהיתר הבנייה.
 5. לפני ביצוע כל אחד מהשלבים לעיל (סעיף 0 (יוגשו בכתב הנחיות השימור לאישור מחלקת השימור העירונית, הנחיות אלו יהיו מלוות בתכניות, פרטים ,מפרטים וכו' לפי הצורך.
 6. יש לדווח בכתב לרפרנט מחלקת השימור על כל סיום שלב מעבודת השימור על מנת לקבל את אישורה. לא ניתן להתקדם לשלב הבא טרם אישור של מחלקת השימור על השלב הקודם.
 7. יש להגיש למחלקת השימור ולמחלקת פיקוח על הבניה דו"ח ליווי שימור עפ"י פורמט מחלקת השימור אחת לשבועיים, במידה ואין התקדמות 0 חידוש יש לציין זאת בדו"ח.
 8. באחריות יועץ השימור המלווה לתאם סיור עם רפרנט מחלקת השימור אחת לחודש באתר.

אדריכל החתום על טופס מינוי מחוייב לבצע את דרישות המחלקה

לטופס הדרישות- לחץ כאן

 

להלן רשימת המאגר שאושרו ע"י מחלקת השימור בעיריית ירושלים:

(הרשימה מופיעה עפ"י סדר הא"ב)

 1. אדלקופ מרכוס
 2. אופק אבנר
 3. אמנון בר-אור
 4. ארד סלמה
 5. גידרון עמוס
 6. זיו אייל
 7. זלקין שמיר
 8. יונס מיכאל
 9. לדיג'נסקי אנה
 10. מרלה הייבר גולדשטיין
 11. סבן לאה
 12. סולר גיורא
 13. סולר דרור
 14. פדן אורי
 15. רוט שעיה
 16. שפירא משה
 17. סרג'יו אסדרבן