דלג לתוכן העמוד

בקשה לתמ"א 38

תמ"א 38 היא תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.

מטרתה לעודד חיזוקם של בניינים קיימים באמצעות תוספות בנייה, תוך התניית התוספת בחיזוק המבנה כולו. בעזרת תמ"א 38 מתבצעים חיזוקי מבנים תוך שמירת מרקמים יחודיים בעיר ושיפור חזות המבנים. שינוי שנערך בתנאי תמ"א 38 מאפשר לממש את תוספות הבנייה מכח התמ"א גם אם בעלי הנכס בוחרים להרוס ולבנות אותו מחדש. תמ"א 38 מאפשרת מתן היתרי בנייה מכוחה היא, ואינה מחייבת הכנת תוכניות מפורטות. יחד עם זאת, התמ"א מעניקה לועדה המקומית שיקול דעת ושומרת על זכותה לקבוע אלו תוספות בנייה לאשר לכל מבנה ואף לסרב לתת היתר בנייה הכרוך בתוספת זכויות, משיקולים תכנוניים, אדריכליים, נופיים, כושר נשיאה של תשתיות וכדומה.

הבקשה תבחן בהתאמה לתכנית 10038, למדיניות התכנון לשכונה, חוק התכנון והבניה ותקנות התכנון והבניה.

תיאום הפגישה עם היועץ ההנדסי תעשה לאחר קבלת הפניה מהרפרנט הרלוונטי במחלקה לתכנון העיר באגף תכנון העיר.

 

חדש!! תהליך פתיחת תיק תמ"א 38 מקוון!

נכנסים לאתר העירוני (הגשת בקשה מקוונת להיתר בנייה - תמ"א 38) מעלים את כל המסמכים הרלוונטיים ושולחים למחלקה. במידה וכל המסמכים תקינים המחלקה תיצור אתכם קשר ותקבלו בחזרה במייל מס' תיק תכנון. לכניסה למערכת לחצו כאן

 

מסמכים נדרשים לתמ"א 38 - מעודכן לשנת 2021

מידע לגבי תמ"א 38 בירושלים

סיכום בנושא החלת תמ"א 38 על מבני שימור

הנחיות להכנת תיק תיעוד ראשוני ותיק תיעוד מלא

למידע נוסף ניתן לפנות לרכזת תמ"א 38 גב' מורן בן זיו, דוא"ל: knmoran@jerusalem.muni.il