דלג לתוכן העמוד

תכנית מתאר ירושלים – מס' 2000

במסגרת הסדרתם של התכנון והבנייה בישראל, מקודמות תכניות מתאר מקומיות תכניות אלו נעשות ברמה המקומית וכוללות התייחסות לתיחום של שטחים, הוראות בנייה, זכויות בניה, מגבלות בנייה, מקומות לפינוי אשפה, בתי עלמין ,דרכים בשטח היישוב ומאפיינים נוספים של התכנון העירוני.

תוכנית המתאר המקומית נגזרת מתוכנית המתאר המחוזית ומתוכנית המתאר הארצית ואינה יכולה לסתור את התוכניות בדרג שמעליה. תכנית המתאר החדשה לירושלים הנקראת תכנית מס' 2000 אינה מופקדת עדיין אך מהווה את מדיניות התכנון בעיר. תכנית זו, אין מכוחה להוציא היתרי בניה או הרשאות.

להוראות התכנית - לחצו כאן

תשריט תכנית מתאר מקומית – מס' 2000 – קבצים להורדה

תכנית מתאר - קובץ ראשון (קובץ להורדה בפורמט jpg, גודל - 21 mb)
תכנית מתאר - קובץ שני (קובץ להורדה בפורמט jpg, גודל - 21 mb)

EAST נספח תבנית בנייה

WEST נספח תבנית בניה

WEST נספח תחבורה

EAST נספח תחבורה

EAST נספח תשתיות

WEST נספח תשתיות

WEST נספח שטחים ירוקים

EAST נספח שטחים ירוקים