דלג לתוכן העמוד

תכנית בנין עיר

תב''ע היא מסמך תכנוני חוקי המגדיר את יעודי בקרקע, זכויות הבניה, והשימושים המותרים שבתחומה. תב''ע יכולה לחול בתחום תכנית המתאר המקומית - שינוי לתכנית המתאר, או לחול באזור שמחוץ לתכנית המתאר.