דלג לתוכן העמוד

תהליכי העבודה במסגרת התנאים להוצאת היתר

תשלום היטל השבחה מהווה תנאי להיתר בניה, היות ובחינת היטל השבחה הינו רק לאחר שהבקשה להיתר אושרה ומועברת לבחינת גורמים המהווים תנאי להיתר ישנה חשיבות רבה להכנת התיק מראש באופן שיחסוך זמן רב למבקש ההיתר. לצורך טיפול יעיל בבקשה להיתר נדרש עורך הבקשה להגיש כצרופות לבקשה המקוונת את כל המסמכים לטיפול היטל השבחה, בהם:

 • מסמכי בעלות נוספים לצורך הוכחת הקשר בין מגיש הבקשה להיתר
 • לטפסי בקשה לפטורים - לחצו כאן.
 • הגשת מסמכים באופן המקוון מבטיחה הימצאותם בארכיב המחשב ותחסוך זמן כאשר נידרש לבחינת התיק.
 • "הרובוט"- התכנית המקוונת מאפשרת לעורך הבקשה לבצע חלוקת שטחים לפי דירות, שימוש נכון בפונקציה זו תחסוך הגשת טבלת שטחים ידנית.
  בחלוקת השטחים לפי דירות, נדרש עורך הבקשה להגדיר את השטחים הקיימים לכל דירה (מחסן/ מרפסות/ הדירה עצמה וכיוב').
  ביצוע פעולה זו מאפשר דיוק הטיפול בהתאם למבקשים בתיק.
 • לתשומת לבך, הבקשה להיתר מופנית באופן אוטומטי לטיפול היטל השבחה וזאת במסגרת הפניה לגורמים המהווים תנאי להיתר.
 • עם פתיחת תיק היטל לטיפול בתיק הבנין תשלח הודעת sms ומייל לכתובות שנרשמה בהגשה המקוונת כאיש הקשר לטיפול בהיתר.
 • אנו פועלים להסדיר את המידע הזמין באתר תחת תהליך טיפול בתיק באופן שישוקף גם שלב סיום הטיפול והודעות נוספות תוך כדי תהליך הטיפול.
 • חשוב מאוד: מרגע שיצאה דרישת תשלום היטל השבחה ועד לתשלום בפועל ו/או ערבות במסגרת הליך ערר לא ניתן להפיק את היתר הבניה.