דלג לתוכן העמוד

הסבר לנתונים המופיעים בתהליך טיפול בהיטל השבחה

להלן ההסבר המפורט לנתונים במערכת תהליך טיפול בתיק היטל השבחה

למערכת תהליך טיפול בהיטל השבחה - לחצו כאן


הפניית התיק

תאריך הפניית הבקשה לטיפול מחלקת השמאות העירונית.

בחינת חבות בהיטל השבחה

בקשתך הועברה לטיפול המחלקה, לנוחיותך מס' תיק היטל ההשבחה.

קבלת בקשה לפטור

בקשתך לפטור בבחינת המחלקה.

דחיית בקשה לפטור או קבלה חלקית

מבדיקתנו אינך עומד בתנאי הפטור מהיטל השבחה, במידה ולא שולמה דרישת החוב הנך נדרש להסדירה העברה לזמן לקוח+ פרוט הסיבות.
לצורך המשך טיפול בהיטל השבחה נדרשת השלמת מסמכים, הטיפול בתיק מושהה עד להשלמת החומר, המסמכים החסרים והמפורטים בתהליך הטיפול.

החזרת תיק מזמן לקוח

התקבלו מטעמך מסמכים, החומר הועבר להמשך טיפול במחלקה.

הפקת דרישת תשלום

לידיעתך הופק שובר לתשלום היטל השבחה, המשך טיפול בבקשתך מותנה בהסדרת דרישת תשלום ההיטל.

משלוח דרישת תשלום

דרישת תשלום היטל השבחה נשלחה לכתובת הדואר הרשומה במערכת, המשך טיפול בבקשתך מותנה בהסדרת דרישת תשלום ההיטל.

קבלת השגה/ מכתב

התקבלה מטעמך השגה/ מכתב אשר הועברה להמשך טיפול המחלקה.

תשובה

במענה לפנייתך הופקה תשובה על ידי המחלקה, ונשלחה לכתובת משלוח הדואר המעודכנים במחלקה.

על דרישת התשלום מתנהל הליך ערר

קיימת מחלוקת על גובה ההשבחה או על עצם החיוב בהיטל, ומתנהל הליך משפטי בערכאת ערעור.

התקבלה החלטה בהליך הערר

התקבלה החלטה בהליך הערעור על דרישת הועדה, התיק נמצא בטיפול .

אישור החזר כספי

במידה ושולם סכום הגבוה מהסכום הסופי שנקבע מתבצע זיכוי כספי ישירות לחשבון הבנק של החייב ע''פ פרטים שמסר בעירייה.
הזיכוי מתבצע ע''י הנהלת החשבונות של אגף הגביה והוא אורך כחודש ממועד הזיכוי ע''י המחלקה להיטל השבחה.