דלג לתוכן העמוד

קונה או מוכר דירה?

היטל ההשבחה הוא מס הנגבה על ידי הוועדה המקומית לפי סעיף 196 א' לחוק התכנון והבניה, התשכ''ה – 1965 ובהתאם לתוספת השלישית לחוק זה. הוועדה המקומית זכאית לגבות היטל השבחה במקרה שהמקרקעין הושבחו עקב:

  • אישור תוכנית (אשר אושרה לאחר 1 ביולי 1975)
  • אישור בקשה להקלה.
  • אישור בקשה על שימוש חורג

מטרת ההיטל הוא כיסוי הוצאות הוועדה המקומית הקשורות בתכנון ופיתוח וברכישת מקרקעין לצורכי ציבור.

שיעור היטל השבחה

שיעור ההיטל הוא מחצית מההשבחה והוא מחושב על ידי שמאי מקרקעין.

מכרת את הדירה? צריך תעודת העדר חובות? לנוחיותך יש לפתוח בקשה מקוונת - לחצו כאן.

טיפול היטל ההשבחה יבוצע במסגרת הטיפול בתעודה.

מחלקת שמאות עירונית והשבחה לשירותך

לתשומת לבכם זמן הטיפול בבקשה לתעודת העדר חובות משתנה מתיק לתיק בהתאם למורכבות ולעומסים ויכול להמשך גם מעל חודש ימים

הודעת המערכת על הטיפול בהשבחה נשלחת באופן מקוון לכתובת המייל או הנייד שתעדכנו מול שומה וגבייה.

סגור הכל