דלג לתוכן העמוד

קונה או מוכר דירה?

היטל ההשבחה הוא מס הנגבה על ידי הוועדה המקומית לפי סעיף 196 א' לחוק התכנון והבניה, התשכ''ה – 1965 ובהתאם לתוספת השלישית לחוק זה. הוועדה המקומית זכאית לגבות היטל השבחה במקרה שהמקרקעין הושבחו עקב:

  • אישור תוכנית (אשר אושרה לאחר 1 ביולי 1975)
  • אישור בקשה להקלה.
  • אישור בקשה על שימוש חורג

מטרת ההיטל הוא כיסוי הוצאות הוועדה המקומית הקשורות בתכנון ופיתוח וברכישת מקרקעין לצורכי ציבור.

שיעור היטל השבחה

שיעור ההיטל הוא מחצית מההשבחה והוא מחושב על ידי שמאי מקרקעין.

מכרת את הדירה? צריך תעודת העדר חובות? לנוחיותך יש לפתוח בקשה מקוונת - לחצו כאן.

טיפול היטל ההשבחה יבוצע במסגרת הטיפול בתעודה.

סגור הכל