דלג לתוכן העמוד

שמאות עירונית והיטל השבחה

מחלקת שמאות עירונית והיטל השבחה מטפלת בתחומים רבים בהם

  • היטל השבחה כללי
  • בתים משותפים 
  •  טיפול בהיטל השבחה במסגרת תנאים להיתר/ העברת זכויות/ דרישת שומה/ בירור חבות
  •  רישום ותיקון בית משותף
  •  טיפול בתביעות ירידת ערך לפי סעיף 197
  •  הכנת חוות דעת במסגרת תכניות בנין עיר בהתהוות/ איחוד וחלוקה/ התחדשות עירונית

היטל ההשבחה הוא תחום עיסוק מרכזי אשר נדרש מכוח סעיף 196א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 ובהתאם לתוספת השלישית לחוק זה, אשר מחייבים את הוועדה המקומית בגביית מס ההשבחה.

הוועדה המקומית זכאית לגבות היטל השבחה במקרה שהמקרקעין הושבחו עקב:
אישור תוכנית (אשר אושרה לאחר 1 ביולי 1975)
אישור בקשה להקלה
אישור בקשה שימוש חורג
אם אישור אחד מהנ''ל הביא להשבחת הנכס (דהיינו: הנכס שווה היום יותר מאשר קודם שאושרה התוכנית), חייבת העירייה, לגבות היטל להשבחה 

בירור חבות בהיטל השבחה

למערכת בירור חבות בהיטל השבחה על פי נתוני גוש חלקה בלבד-לחצו כאן

שירותים מקוונים וקבצים בנושא היטל השבחה

לכל השירותים והקבצים לחצו כאן

תהליך טיפול בתיק

צפייה בתהליך טיפול בתיק לפי מספר תיק ההיטל שנשלח לדוא"ל/נייד שנמסר בתחילת תהליך הטיפול בעירייה.
באם אין ברשותך מספר תיק ניתן לפנות באמצעות המענה הטלפוני 02-6297650

טלפון
קבלת קהל

ניתן לזמן תור לשני סוגי שירותים: 

לזימון תור בנושא בתים משותפים-לחצו כאן 

לזימון תור בנושא היטל השבחה כללי-לחצו כאן 

זימון תור בטלפון *3552
פקס

02-6297412

כתובת

כיכר ספרא 1

אימייל

שימו לב! הגשת מסמכים כחלק מתהליך טיפול יש להפנות לתיבת המייל של המחלקה hashbacha@jerusalem.muni.il

קישורים