דלג לתוכן העמוד

שמאות עירונית והיטל השבחה

מחלקת שמאות עירונית והיטל השבחה מטפלת בתחומים רבים בהם

  • היטל השבחה כללי
  • בתים משותפים-רישום ותיקון צו בית משותף  
  •  טיפול בהיטל השבחה במסגרת תנאים להיתר/ העברת זכויות/ דרישת שומה/ בירור חבות
  •  טיפול בתביעות ירידת ערך לפי סעיף 197
  •  הכנת חוות דעת במסגרת תכניות בנין עיר בהתהוות/ איחוד וחלוקה/ התחדשות עירונית

היטל ההשבחה הוא תחום עיסוק מרכזי אשר נדרש מכוח סעיף 196א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 ובהתאם לתוספת השלישית לחוק זה, אשר מחייבים את הוועדה המקומית בגביית מס ההשבחה.

הוועדה המקומית זכאית לגבות היטל השבחה במקרה שהמקרקעין הושבחו עקב:
אישור תוכנית (אשר אושרה לאחר 1 ביולי 1975)
אישור בקשה להקלה
אישור בקשה שימוש חורג
אם אישור אחד מהנ''ל הביא להשבחת הנכס (דהיינו: הנכס שווה היום יותר מאשר קודם שאושרה התוכנית), חייבת העירייה, לגבות היטל להשבחה 

טלפון
קבלת קהל

שירותי המחלקה ינתנו באופן מקוון בלבד 

הגשת מסמכים לרישום בית משותף/מסירת חומרים/מסמכים/ הגשת בקשה לפטור באמצעות דוא"לhashbacha@jerusalem.muni.il  / מסירה בתיבת שירות בכניסה לבנין 1

אישור היעדר חובות- מקוון דרך האתר העירוני

חוו"'ד לתכנון /התייעצות עם שמאי -לצורך הגשת בקשה לפגישה ומתן מענה ניתן להגיש את הבקשה בטופס שבקישור הבא 

בקשתך תבחן על ידי המחלקה ואנו נשיבך בתוך 5 ימי עבודה.

פקס

02-6297412

כתובת

כיכר ספרא 1

אימייל

שימו לב! הגשת מסמכים כחלק מתהליך טיפול יש להפנות לתיבת המייל של המחלקה hashbacha@jerusalem.muni.il

קישורים

לטופס פניות ציבור לחצו כאן

שימו לב! אין לשלוח דרך פניות הציבור בקשות שהינן חלק מהעבודה השוטפת, אלא רק תלונות.

פניות כחלק מהעבודה השוטפת ניתן לשלוח למייל המחלקתי: hashbacha@jerusalem.muni.il