דלג לתוכן העמוד

נגישות בירושלים

tip.png

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

בשני העשורים האחרונים מתרחש בחברה הישראלית תהליך של שינוי ביחס לאנשים עם מוגבלות. עיקר השינוי בא לידי ביטוי בהכרה בזכותם של אנשים עם מוגבלות לחיים מלאים ועצמאיים ככל אדם אחר בחברה.

במהלך שנת 2015 הוגדרו חזון העירייה ומדיניות אסטרטגית על פי הם גובשה תפיסת השירות העירונית המבוססת על חמישה עקרונות מובילים: חדשנות, מצוינות, נגישות, שקיפות ורגישות.

עיריית ירושלים רואה חשיבות רבה בהנגשת המרחב הציבורי והמבנים שבאחריותה, המקומות בהם ניתן שירות לציבור, והשירותים הניתנים לציבור.

המחלקה לנגישות בעיריית ירושלים הוקמה במטרה לתכלל את נושא הנגישות בעיר, ליישם את חוק ותקנות הנגישות, לפעול להעלאת המודעות ולתת כלים לאגפי העירייה ליישום החוק, כמו גם הגברה של פעילות העירייה בנושא זה. היחידה עומדת בקשר עם ארגונים ויחידים שמייצגים אנשים עם מוגבלות.

במינהל חינוך הוקמה מחלקת נגישות העוסקת בהנגשה פרטנית ומוסדית למבני החינוך שבאחריות העירייה.

טלפון
כתובת

כיכר ספרא 1

קישורים