דלג לתוכן העמוד

צילום באמצעות מצלמות נייחות לאכיפת שימוש נתיב תחבורה ציבורית

 

לתשומת לב ציבור הנוסעים, החל מתאריך 01/02/2020 וכחלק מתוכנית מקיפה של משרד התחבורה ועיריית ירושלים לייעול מערך התחבורה בעיר ולאחר שהוסדרה החקיקה בנושא, נכנסו לפעולה מצלמות אכיפה נייחות הפזורות ברחבי העיר בסמוך לנתיבי התחבורה הציבורית. שיעור הקנס בגין שימוש אסור בנתיב תחבורה ציבורית הינו 500 ₪.

סעיף 27 א1 לפקודת התעבורה מקנה לרשויות מקומיות סמכות לבצע אכיפה כנגד שימוש שלא כדין בנתיבי תחבורה ציבורית. מתוקף סמכות זאת, עיריית ירושלים, הציבה מצלמות תנועה נייחות ואוטומטיות ברחובות שבהם קיימים נתיבי תחבורה ציבורית בעיר.
הודעת תשלום קנס - הודעה בהתאם לסעיף 228 לחוק סדר הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, בשל עבירת קנס.
בהודעה מצוינים תיאור העובדות המהוות את העבירה, דרכי הפעולה העומדות בפני מקבל ההודעה, שיעור הקנס ומועד אחרון לתשלום.

מצלמות האכיפה בנתיבי תחבורה ציבורית מוצבות לאורך הרחובות הבאים:

בימים ראשון עד חמישי משעה 6:00 בבוקר עד השעה 20:00 בערב

בימי שישי משעה 6:00 בבוקר עד השעה 15:00 בצהריים

דוד רמז

מרים החשמונאית

יהודה (צומת הבנקים)

עין גדי

התנופה

גבעת המטוס

קרן היסוד