דלג לתוכן העמוד

אישורי חניה אזוריים

זכאי לתו חניה אזורי – מי שמתגורר (מגורים בלבד) במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר, ואין לו מקום חניה פרטי בחצר ביתו. רשאי לקבל תו חניה אזורי לאחר שהמציא רישיון רכב, תעודת זהות, וכל מסמך אחר, אשר יידרש להוכחת בעלותו על הרכב ומען מגוריו.

במקרים בהם למבקש תו חניה אזורי קיימים נכסים נוספים באזורים אחרים בעיר או בארץ, על המבקש להוכיח כי הוא מתגורר באזור המוסדר וכי באזור זה מתקיים "מרכז החיים" שלו ושל משפחתו, האגף לניהול חניה יערוך בדיקה טרם הנפקת התו.

"מרכז חיים" - מקום מגוריו העיקרי; מקום מגורי בני משפחתו; המקום שבו הוא נוהג לבצע את קניותיו; המקום בו הוא מעורב בחיי הקהילה; מקום חינוך ילדיו; מקום המצאות בן זוגו וכו'.

 

חידוש תו חניה אזורי:

ניתן לחדש את תו החנייה באמצעות טופס מקוון. יש לצרף המסמכים הדרושים להוכחת זכאות לקבלת התו. הפונים שיעמדו בדרישות החוק והנוהל, תו החניה ישלח לביתם.

 

סגור הכל