דלג לתוכן העמוד

ערעור על דוח חניה/ נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית

 

אם ברצונך להגיש בקשה לביטול דוח חניה (הודעת תשלום הקנס), יש למלא את הטופס המקוון תוך פירוט הנימוקים ולצרף מסמכים המאמתים את הטענות.

בקשה לביטול דוח יכול להגיש הנהג ברכב במועד הגשת הדוח, המחזיק ברכב או הבעלים הרשומים במשרד הרישוי במועד רישום הדוח.

בקשה המוגשת במועד מעכבת הליכי גבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועה בחוק.