דלג לתוכן העמוד

אכיפת חוקי תנועה בנתיב תחבורה ציבורית באמצעות מצלמות נייחות

שיעור הקנס בגין שימוש אסור בנתיב תחבורה ציבורית - 500 ₪.

כחלק מתוכנית של משרד התחבורה ועיריית ירושלים לייעול מערך התנועה בנתיבי תחבורה ציבורית, נכנסו לפעולה מצלמות אכיפה נייחות הפזורות ברחבי העיר. 

הסמכות לבצע אכיפה החלה ב- 1.2.2020 , בהתאם לסעיף 27 א1 לפקודת התעבורה לרשויות מקומיות.

הודעת תשלום קנס נשלחת לפי סעיף 228 לחוק סדר הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982. בהודעה יצוין תיאור עובדות העבירה, דרכי פעולה העומדות בפני מקבל ההודעה, שיעור הקנס ומועד אחרון לתשלום.

נתיבי התחבורה הציבורית - מיקום ושעות אכיפה

רחוב

זמני אכיפה

כביש מספר 1 ממחלף מוצא עד לצומת גבעת שאול שד' בן גוריון

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 22:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00 

גבעת שאול 27

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 20:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00 

שפע חיים

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 22:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00 

אוהל יהושע

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 22:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00 

שמגר

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 22:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00 

דרך בגין

לאורך נתיב תחבורה ציבורית בגין, בקטע שבין מחלף בן ציון נתניהו לבין מחלף גולדה

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 22:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00 

ציר ירמיהו

 בקטע שבין ירמיהו-פינת רח' הצבי עד ירמיהו-פינת שמגר

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 22:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00 

צומת יפו ירמיהו 236

בשני הכיוונים

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד 9:00 ומשעה 11:00 עד השעה

20:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 9:00 ומשעה 11:00 עד 15:00 

דרך חברון

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 20:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00 

שד' דוכיפת (פסגת זאב)

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 20:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00

שד' גולדה מאיר

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 21:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00

קרן היסוד

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 20:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00

כיכר צרפת המלך ג'ורג'  

בימים ראשון עד חמישי משעה 11:00 עד השעה 20:00 ובימי שישי משעה 11:00 עד 15:00

המלך ג'ורג'

בימים ראשון עד חמישי משעה 11:00 עד השעה 20:00 ובימי שישי משעה 11:00 עד 15:00

שד' בן מימון

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 20:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00

שד' שזר (גשר המיתרים)

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 20:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00

שטראוס

בימים ראשון עד חמישי משעה 11:00 עד השעה 20:00 ובימי שישי משעה 11:00 עד 15:00

עמיחי פאגלין (פסגת זאב)

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 09:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 09:00

דרך בית לחם

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 20:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00

דוד המלך

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 20:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00

יפו 161

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 20:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00

אגריפס פינת כי"ח

בימים ראשון עד חמישי משעה 06:00 עד השעה 20:00 ובימי שישי משעה 06:00 עד 15:00 

לפניות ציבור בנושא אכיפה - לחצו כאן