דלג לתוכן העמוד

סעיפי העבירה

לחוקי העזר בנושא חניה - לחצו כאן

 

 סעיפי העבירה

מס' סידורי

הסעיף בחוק העזר

מלל העבירה

סכום הקנס
001 11(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה מבלי לשלם אגרת הסדר בשיעורים הנקובים בתוספת לחוק העזר לירושלים העמדת רכב וחניתו התשכ"א -1960 בניגוד לסעיף 11א לחוק העזר הנ"ל. 100 ₪
002 3(ד)1

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה בתשלום שלא במקום המסומן בהתאם להוראות התמרור ובאין סימון, כפי שמורות תקנות התעבורה , בניגוד לסעיף 3(א) לחוק עזר לירושלים העמדת רכב וחניתו התשכ"א-1960"
1960.

100 ₪
003 3(ד)2

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה מבלי שתלשת /סימנת עם חנייתו של הרכב את חלקי הכרטיס שבהם מסומנים החודש/היום/שעת החנייה בהתאם להוראות שפורטו על גבי הכרטיסים או הצורפות לו או למספר כרטיסים. בניגוד לסעיף 3ד2 לחוק העזר לירושלים העמדת רכב וחניתו התשכ"א - 1960.

100 ₪
004 3(ד)(3)

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה מבלי שהצמדת את הכרטיס לחלון הדלת הקדמית של הרכב בצד הקרוב למדרכה מבפנים באופן שסימון משך החנייה והתאריך יראו מבחוץ. בניגוד לסעיף 3ד3 לחוק העזר לירושלים העמדת רכב וחניתו התשכ"א - 1960.

100 ₪
005 3(ד)(4)

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה מבלי לציית להוראות שמפורטות על גבי הכרטיס או המצורפות לו או למספר כרטיס או על התמרור. בניגוד לסעיף 3ד 4 לחוק העזר לירושלים העמדת רכב וחניתו התשכ"א - 1960.

100 ₪
006 12 א (ה)(1)

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה השתמשת ביותר משני כרטיסים לאותה חנייה בניגוד לסעיף 12 א ה1 לחוק העזר לירושלים העמדת רכב וחניתו התשכ"א - 1960.

100 ₪
007 12 א(ה)(1)

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה השתמשת ביותר מכרטיס אחד לאותה חנייה כשהתלושים שנתלשו/סומנו לא הורו על משך חנייה רצוף. בניגוד לסעיף 12 אה1 לחוק העזר לירושלים העמדת רכב וחניתו התשכ"א - 1960.

100 ₪
008 12 א(ה)(2)

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה תלשת/סימנת בעת החניית הרכב יותר מתלוש אחד המורה את משך החנייה. בניגוד לסעיף 12 אה2 לחוק העזר לירושלים העמדת רכב וחניתו התשכ"א - 1960.

100 ₪
009 5(א)

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה והוא אינו שייך לסוג הרכב שחנייתו שם הותרה ובניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 22 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪
010 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום שהחניה בו נאסרה והאיסור מסומן בתמרור. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960ותקנה 22 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

011 5(א)

העמדת/החנית את רכבך על המדרכה באופן בו שני גלגלים בלבד על המדרכה נותר מרווח של 130 ס"מ למעבר על המדרכה והותרה החנייה בכביש שבו הועמדו שאר גלגלי הרכב. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (2א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. 

250 ₪

 

012 12א(א) לא ישתמש אדם בכרטיס חנייה אלא בהתאם להורואות חוק עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי כרטיס החנייה או המצורפות אליו בניגוד לסעיף 12אא 100 ₪
013 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חנייה שלא בתוך אחד השטחים המסומנים לכך. לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960ותקנה 22 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

014 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל באופן שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 71 (1) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

015 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל באופן שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 71(2) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

016 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בצד שמאל של הרחוב או בניגוד לכיוון התנועה. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א)(1)לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

018 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל על שביל אופניים מסומן בתמרור. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א)(2)לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

019 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתוך צומת או בתחום 12 מטר ממנו בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א)(3)לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

020 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב שלא להעלאת נוסעים או הורדתם. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א)(4)לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

021 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתחום 2 מטרים מברזי כבוי כאשר התחום המסומן על המדרכה או על שולי הכביש.בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א)(5)לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

022 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתוך מעבר חצייה או בתחום 12 מטרים לפניו. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א)(6)לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

023 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתחום 12 מטרים לפני קו עצירה. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א)(7)לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

024 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתחום 20 מטרים לפני הפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת ברזל או אחרי המפגש. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א)(8)לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

025 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בכביש שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד מסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (9) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

026 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בצד רכב אחד העומד או חונה בצדו של הרחוב בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (10) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

027 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל על גשר או בתוך מנהרה,או בתחום 50 מטרים לפניה או לאחריה בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (11) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

028 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ו/או בתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי תמרור או סימון על פני הכביש. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (12) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

030 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בצד מעקה הבטיחות להולכי רגל בשפת הכביש. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (13) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

031 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור;פרט להורדת נוסעים. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (14) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

032 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים שלא לשם העלאת חיילים והורדתם. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (15) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

033 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל ליד תמרור 437 המסמן מקום חנייה לרכב של נכה משותק רגליים. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (16) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

1000 ₪

 

034 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל ברחוב והוא אוטובוס המיועד להסיע 20 נוסעים או יותר וחנייתו לא הותרה בתמרור. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (ב) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

035 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום שהחנייה בו נאסרה והאיסור מסומן בתמרור ועליו שלט המורה על אזור קנס מוגדל. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 22 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

500 ₪

 

036 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בשטח הפרדה. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 22 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

037 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום שהכניסה אליו בניגוד לתמרור. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 22 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

038 5(א) העמדת/החניית את רכבך הנ"ל במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב ומסומן 820 על פני הכביש. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 22 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

090 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה והוא אינו שייך לסוג הרכב שחנייתו שם הותרה. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 22(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

099 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה והוא אינו שייך לסוג הרכב שחנייתו שם הותרה. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 22(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

109 5(א) העמדת/החנית את רכבך על מדרכה שלא נקבעה כמקום חנייה מסודר. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

500 ₪

 

110 5(א) העמדת/החנית את רכבך על מדרכה שלא נקבעה כמקום חנייה מסודר. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (2א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

500 ₪