דלג לתוכן העמוד

סעיפי העבירה

לחוקי העזר בנושא חניה - לחצו כאן

 

 סעיפי העבירה

מס' סידורי

הסעיף בחוק העזר

מלל העבירה

סכום הקנס
001 11(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה מבלי לשלם אגרת הסדר בשיעורים הנקובים בתוספת לחוק העזר לירושלים העמדת רכב וחניתו התשכ"א -1960 בניגוד לסעיף 11א לחוק העזר הנ"ל. 100 ₪
002 3(א)

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה בתשלום שלא במקום המסומן בהתאם להוראות התמרור ובאין סימון, כפי שמורות תקנות התעבורה , בניגוד לסעיף 3(א) לחוק עזר לירושלים העמדת רכב וחניתו התשכ"א-1960".

100 ₪
003 3(ד)2

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה מבלי שתלשת /גילית מיד עם החנייתו של הרכב את חלקי הכרטיס שבהם מסומנים החודש/היום/שעת החנייה, בהתאם להוראות שפורטו על גבי הכרטיס או המצורפות לו או למספר כרטיסים, בניגוד לסעיף 3ד2 לחוק עזר לירושלים העמדת רכב וחניתו התשכ"א - 1960.

100 ₪
004 3(ד)(3)

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה (להלן "הכרטיס") מבלי שהצמדת את הכרטיס לחלון הדלת הקדמית של הרכב, בצד הקרוב למדרכה מבפנים, באופן שסימון משך החנייה והתאריך ייראו מבחוץ, בניגוד לסעיף 3ד3 לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחניתו) התשכ"א - 1960.

100 ₪
005 3(ד)(4)

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה מבלי לציית להוראות המפורטות עליו או המצורפות לו או למספר כרטיסי חניה או על התמרור בכל הנוגע לחניה האמורה, בניגוד לסעיף 3ד 4 לחוק העזר לירושלים העמדת רכב וחניתו התשכ"א - 1960.

100 ₪
006 12 א (ה)(1)

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה והשתמשת ביותר משני כרטיסי חניה לאותה חניה בניגוד לסעיף 12 א ה1 לחוק העזר לירושלים העמדת רכב וחנייתו התשכ"א - 1960.

100 ₪
007 12 א(ה)(1)

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל, במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה השתמשת ביותר מכרטיס אחד לאותה חנייה כשהתלושים שנתלשו/גולו לא הורו על משך חנייה רצוף, בניגוד לסעיף 12 אה1 לחוק העזר לירושלים העמדת רכב וחניתו התשכ"א - 1960.

100 ₪
008 12 א(ה)(2)

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה מוסדר באמצעות כרטיס חניה ותלשת/גילית בעת החניית הרכב יותר מתלוש אחד המורה את משך החנייה, בניגוד לסעיף 12 אה2 לחוק העזר לירושלים העמדת רכב וחניתו התשכ"א - 1960.

100 ₪
009 5(א)

העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה והוא אינו שייך לסוג הרכב שחנייתו שם הותרה ובניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 22 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪
010 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום שהחניה בו נאסרה והאיסור מסומן בתמרור. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960ותקנה 22 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

011 5(א)

העמדת/החנית את רכבך על המדרכה באופן בו שני גלגלים בלבד על המדרכה נותר מרווח של 130 ס"מ למעבר על המדרכה והותרה החנייה בכביש שבו הועמדו שאר גלגלי הרכב. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (2א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961. 

250 ₪

 

012 12א(א) לא ישתמש אדם בכרטיס חנייה אלא בהתאם להורואות חוק עזר זה ולהוראות המפורטות על גבי כרטיס החנייה או המצורפות אליו בניגוד לסעיף 12אא 100 ₪
013 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חנייה שלא בתוך אחד השטחים המסומנים לכך. לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960ותקנה 22 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

014 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל באופן שיש בו כדי להפריע או לעכב את התנועה. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 71 (1) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

015 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל באופן שהוא מסתיר תמרור או חלק ממנו מעיני עוברי דרך. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 71(2) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

016 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בצד שמאל של הרחוב או בניגוד לכיוון התנועה. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א)(1)לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

017 5ו1 בניגוד לכיוון הנסיעה

130 ₪

018 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל על שביל אופניים מסומן בתמרור. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א)(2)לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

019 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתוך צומת או בתחום 12 מטר ממנו בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א)(3)לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

020 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב שלא להעלאת נוסעים או הורדתם. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א)(4)לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

021 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתחום 2 מטרים מברזי כבוי כאשר התחום המסומן על המדרכה או על שולי הכביש.בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א)(5)לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

022 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתוך מעבר חצייה או בתחום 12 מטרים לפניו. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א)(6)לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

023 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתחום 12 מטרים לפני קו עצירה. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א)(7)לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

024 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתחום 20 מטרים לפני הפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת ברזל או אחרי המפגש. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א)(8)לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

025 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בכביש שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אחד בלבד מסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (9) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

026 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בצד רכב אחד העומד או חונה בצדו של הרחוב בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (10) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

027 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל על גשר או בתוך מנהרה,או בתחום 50 מטרים לפניה או לאחריה בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (11) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

028 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית ו/או בתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת על ידי תמרור או סימון על פני הכביש. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (12) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

029 5ו12 לפני או אחרי תחנת אוטובוסים

130 ₪

030 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בצד מעקה הבטיחות להולכי רגל בשפת הכביש. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (13) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

031 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור;פרט להורדת נוסעים. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (14) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

032 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים שלא לשם העלאת חיילים והורדתם. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (15) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

033 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל ליד תמרור 437 המסמן מקום חנייה לרכב של נכה משותק רגליים. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (16) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

1000 ₪

 

034 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל ברחוב והוא אוטובוס המיועד להסיע 20 נוסעים או יותר וחנייתו לא הותרה בתמרור. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (ב) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

035 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום שהחנייה בו נאסרה והאיסור מסומן בתמרור ועליו שלט המורה על אזור קנס מוגדל. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 22 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

500 ₪

 

036 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בשטח הפרדה. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 22 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

037 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום שהכניסה אליו בניגוד לתמרור. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 22 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

038 5(א) העמדת/החניית את רכבך הנ"ל במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב ומסומן 820 על פני הכביש. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 22 (א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

039 5ו1 שני גלגלים על מדרכה

100 ₪

040 5(א) העמדת/החנת את רכבך הנ"ל בדרך שהוצב לפניה תמרור 401 האוסר כניסה לכל כלי רכב ממונע, בניגוד לסעיף 5(א) לחוק העזר לירושלים, העמדת הרכב וחנייתו, התשכ"א-1960 ובניגוד לסעיף 72(א)(2ב) לתקנות התעבורה התשכ"א-1961

100 ₪

043 5ו4 במקום כניסה לשטח לא לחניה

250 ₪

044 5 חניה בניגוד להוראת תמרור, תקנה 22 לתקנות התעבורה, התשכ"א - 1961 וסעיף 5 לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א - 1960.

250 ₪

054 5ו16 הכניסה בניגוד לתמרור

250 ₪

090 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה והוא אינו שייך לסוג הרכב שחנייתו שם הותרה. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 22(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

099 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום חניה והוא אינו שייך לסוג הרכב שחנייתו שם הותרה. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 22(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

100 ₪

 

109 5(א) העמדת/החנית את רכבך על מדרכה שלא נקבעה כמקום חנייה מסודר. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

250 ₪

 

110 5(א) העמדת/החנית את רכבך על מדרכה שלא נקבעה כמקום חנייה מסודר. בניגוד לסעיף 5 (א) לחוק העזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960 ותקנה 72 (א) (2א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.

500 ₪

 

111 5(א) העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום שהחניה בו נאסרה ליד תמרור א44- המסמן מקום חניה לרכב בעל תו נכה משולש ומסומן בסימון ד16- על פני הכביש, בניגוד לסעיף 5(א) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960.

250 ₪

160 5ו1 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בצד שמאל של הרחוב שאינו חד סיטרי א בניגוד לכיוון התנועה. בניגוד לסעיף 5 (ו)(1) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו) התשכ"א-1960.באזור קנס מוגדל.

250 ₪

180 5ו2 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל על שביל אופניים מסומן בתמרור, בניגוד לסעיף 5 (ו)(2) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960. באזור קנס מוגדל. 250 ₪
190 5ו3 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתוך צומת או בתחום 12 מטרים ממנו, בניגוד לסעיף 5 (ו)(3) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960. באזור קנס מוגדל. 250 ₪
200 5ו4 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב, שלא להעלאת נוסעים או הורדתם, בניגוד לסעיף 5 (ו)(4) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960.באזור קנס מוגדל. 250 ₪
210 5ו5 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתחום 2 מטרים מברז כיבוי, כאשר התחום מסומן על המדרכה או על שולי הכביש, בניגוד לסעיף 5 (ו)(5) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960.באזור קנס מוגדל 250 ₪
220 5ו6 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתוך מעבר חציה או בתחום 12 מטרים לפניו, בניגוד לסעיף 5 (ו)(6) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב חנייתו), התשכ"א-1960. באזור קנס מוגדל. 500 ₪
222 22(א) בתחום העיר ירושלים השתמשת שלא כדין בנתיב נסיעה אשר יועד וסומן בתמרור כנתיב תחבורה ציבורית. עבירה לפי תקנה 22(א) לתקנות התעבורה,התשכ"א-1961.
בסמכות עיריית ירושלים לפי סעיף 27א1 לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה (הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית לשם תיעוד שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית), התשע"ז -   2016.
500 ₪
230 5ו7 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתחום 12 מטרים לפני קו עצירה, בניגוד לסעיף 5 (ו)(7) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב ותיינחו), התשכ"א-1960. באזור קנס מוגדל. 250 ₪
240 5ו8 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתחום 20 מטרים לפני הפס הקרוב ביותר של מפגש מסילת ברזל או אחרי המפגש, בניגוד לסעיף 5 (ו)(8) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960. באזור קנס מוגדל. 250 ₪
250 5ו9 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בכביש שבו קיים בכיוון הנסיעה נתיב אח בלבד מסומן בקו הפרדה בלתי מרוסק, בניגוד לסעיף 5 (ו)(9) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו),  התשכ"א-1960. באזור קנס מוגדל. 250 ₪
260 5ו10 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בצד רכב אחר העומד או חונה בצד של הרחוב, בניגוד לסעיף 5 (ו)(10) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960. באזור קנס מוגדל. 250 ₪
270 5ו11 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל על גשר או בתוך מנהרה, בניגוד לסעיף 5 (ו)(11) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960. באזור קנס מוגדל. 250 ₪
280 5ו12 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתחום תחנת אוטובוסים המוגדרת ע"י סימון על פני הכביש, בניגוד לסעיף 5 (ו)(12) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960. באזור קנס מוגדל. 500 ₪
300 5ו13 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בצד מעקה בטיחות להולכי רגל בשפת הכביש, בניגוד לסעיף 5 (ו)(13) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960. באזור קנס מוגדל. 250 ₪
310 5ו14 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בתוך תחום תחנת מוניות המסומנת בתמרור, פרט להורדת נוסעים, בניגוד לסעיף 5 (ו)(14) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960. באזור קנס מוגדל. 250 ₪
320 5ו17 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל, ליד תמרור המסמן תחנת הסעה לחיילים, שלא לשם העלאת חיילים והורדתם, בניגוד לסעיף 5 (ו)(17) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), תשכ"א .1960באזור קנס מוגדל. 250 ₪
360 5ו15 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל בשטח הפרדה, בניגוד לסעיף 5 (ו)(15) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960. באזור קנס מוגדל. 250 ₪
370 5ו16 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום שהכניסה אליו היא בניגוד לתמרור בניגוד לסעיף 5 (ו)(16) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960. באזור קנס מוגדל. 250 ₪
380 5ו4 העמדת/החנית את רכבך הנ"ל במקום כניסה לשטח המיועד לכלי רכב, ןמסומן בסימון ד16- על פני הכביש, באזור קנס מוגדל, בניגוד לסעיף 5 (ו)(4) לחוק עזר לירושלים (העמדת רכב וחנייתו), התשכ"א-1960.  500 ₪