דלג לתוכן העמוד

חניונים בעיר

בחרו:

יודגש כי המידע המפורט בנוגע לחניונים הינו מידע כללי בלבד וייתכן ויהיו שינויים מעת לעת, התעריף הקובע הינו התעריף כפי המופיע בשלט כניסה לחניון*

לפרטים נוספים בעניין ערעור והחזר תשלום בגין חניה בחניוני 'חנה וסע', לחצו כאן*