דלג לתוכן העמוד

שכונת סילואן

סילואן – כפר השילוח – משתרע ברובו על השלוחה הדרומית של הר הזיתים. לכפר שלושה מקורות מים: עין אום אל-דראג', ביר איוב ומעין השילוח. אלו מקורות המים של ירושלים מימי קדם.

סילואן – כפר השילוח – משתרע ברובו על השלוחה הדרומית של הר הזיתים. לכפר שלושה מקורות מים: עין אום אל-דראג', ביר איוב ומעין השילוח. אלו מקורות המים של ירושלים מימי קדם.

במצוק התחתון של הכפר מול המעין, מצויות מערות קבורה חצובות בסלע, כנראה מימי בית ראשון, ששימשו במקורן לקבורת אצילי יהודה. בתקופה הרומית שימשו למחצבות ובתקופה הביזנטית יושב ע''י נזירים מתבודדים.

החל מהמאה ה-16 התפתח במקום כפר קטן שתושביו התגוררו במערות אלו יחד עם הצאן. בספרות נוסעים מהמאות האחרונות מוזכרים תושבי סילואן הגרים במערות כעניים מאוד, המתפרנסים ממכירת מי המעין ומחקלאות.

הכפר היה מחוץ לתחום העירוני של ירושלים, סיפוחו לעיר היה איטי ורק בשנת 1912 סופח סופית.

סילואן שמרה על צביונה הכפרי, התושבים בחלקם ממשיכים להתפרנס מחקלאות הניזונה ממי המעין וממי השופכין של הוואדי אך רוב התושבים התשלבו בעבודות ברחבי העיר. בכפר חיים כיום כ-13,000 איש.

בשנת 1885 התיישבה בחלק הדרומי של הכפר קבוצה מיהודי תימן שהתגוררו במקום שנים אחדות. חריצי המזוזות בפתחי הבתים הם העדות שנותרה לישוב היהודי בכפר. בכפר שפע אתרים ארכיאולוגיים: חפירות עיר דוד, מצבות נחל קידרון, יד אבשלום, קבר בני חזיר, קבר בת פרעה, המעין וניקבת השילוח.