דלג לתוכן העמוד

שכונת רמת אשכול

שכונת רמת אשכול היתה השכונה היהודית הראשונה שהקומה בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. איכלוס השכונה החל בשנת 1969.

שכונת רמת אשכול היתה השכונה היהודית הראשונה שהקומה בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים. איכלוס השכונה החל בשנת 1969.

היא נמצאת ליד גבעת התחמושת על הציר המרכזי המוביל מרמאללה בצפון לעיר העתיקה ולמזרח ירושלים. ציר זה שימש את הערבים בשליטתם על מזרח העיר בשנים 1948-1967. הרחוב המרכזי של השכונה, שדרות לוי אשכול, מוביל אל האוניברסיטה העברית ובית החולים הדסה שבהר הצופים.

השכונה נקראה על שם ראש ממשלת ישראל בתקופת מלחמת ששת הימים – לוי אשכול. שמות הרחובות מזכירים מקומות בסיני בעלי קשר עינייני למאורעות מלחמת ששת הימים- מיצרי תיראן, מעבר המיתלה, אופירה, נחל צין, פטרן, עציון גבר, ים סוף, חצרות ומבוא רפידים.