דלג לתוכן העמוד

חניון מנורה (ז'ראר בכר)

כתובת: מנורה 3

שעות פעילות: ימים ראשון עד חמישי בין השעות: 6:30 -1:00 בלילה

יום שישי 6:30 עד 15:00

מוצאי שבת 19:00 עד 1:00 בלילה

טלפון: 02-6250894

עלות שעתית: 14 ₪ 

כל רבע שעה נוספת או חלק ממנה 3.5 ₪

רכב הנכנס לחניון לאחר השעה 17:00 ויצא מהחניון עד 08:00 למחרת ישלם תשלום חד פעמי (ללא קשר למספר שעות החניה בפועל)-14₪  ₪

רכב הנכנס לחניון לאחר השעה 17:00 ויצא מהחניון לאחר 08:00 למחרת יחויב בגין החניה עד השעה 08:00 בתשלום חד פעמי ובתשלום שעתי בגין שעות החניה לאחר השעה 8:00 ובלבד שמשך החניה כולה היה יותר משעה אחת

לבעלי כרטיס ירושלמי 10 ₪

 

מקומות חניה: 415

מידע נוסף: החניה בחניונים הינה עפ"י ההוראות המפורסמות בשילוט החניון. המידע באתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד, הנוסח והתעריף הקובע הינו זה המפורסם בשילוט החניון. האתר מספק מידע כללי

בלבד ואין עדן החברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ מתחייבת בדבר נכונות המידע, העשוי להשתנות מעת לעת. אין באמור באתר זה כדי לחייב את עדן החברה לפיתוח כלכלי בירושלים בע"מ

נווט לשם עם