דלג לתוכן העמוד

שימור עצים

 

 

בהתאם לפקודת היערות, מובא בזאת לידיעת ציבור התושבים פרסום רשימת העצים שאושרו לעקירה ע''י פקיד היערות בעיריית ירושלים.
1.במהלך 14 יום מהפקת רישיון העקירה.
2.פירוט רשימת סוגי העצים ניתן לבדוק מול משרדי מחלקת הגננות בטלפון 02-6297753.

לבקשה מקוונת לעקירת עצים- לחצו כאן


הגשת ערר:

הגשת ערר תוגש למשרד החקלאות, באמצעות דוא"ל - לחצו כאן

למידע על כריתה / העתקה בשנת 2018 - לחצו כאן

למידע על כריתה / העתקה בשנת 2019 - לחצו כאן

למידע על כריתה / העתקה בשנת 2020 - לחצו כאן