דלג לתוכן העמוד

חופש המידע

 

חופש המידע בנושא איכות אוויר - דוחות שהתפרסמו בנושא איכות אוויר, סקירה וסיכום פעילות הניידת לבדיקת זיהום אוויר מכלי רכב, דוחות זיהום אוויר מתחנות ניטור ועוד.

​סיכום הפעילות החודשית של הניידת לבדיקות זיהום אוויר מכלי רכב באזור ירושלים:

שם הקובץ

קישור לקובץ

דיווח פליטות מצי הרכב הכבד - עיריית ירושלים - כלל הצי - 2020   /media/24806/עותק-של-דיווח-פליטות-מצי-רכב-כבד-עיריית-ירושלים-2020.pdf
דיווח פליטות מצי הרכב הכבד - עיריית ירושלים - כלל הצי - 2019   דיווח פליטות מצי הרכב הכבד - עיריית ירושלים - כלל הצי - 2019
דוח פעילות ניידת זיהום מכלי רכב 2018   דוח פעילות ניידת זיהום מכלי רכב 2018
דיווח פליטות מצי הרכב הכבד - עיריית ירושלים - כלל הצי - 2018   דיווח פליטות מצי הרכב הכבד - עיריית ירושלים - כלל הצי - 2018
מזהמי אוויר מצי רכב כבד של העירייה 2017​   מזהמי אוויר מצי רכב כבד של העירייה 2017​
גזי חממה מצי רכב של עיריית ירושלים 2017​   גזי חממה מצי רכב של עיריית ירושלים 2017​

 

דוחות איכות המים מחברת הגיחון החודשיים והרבעוניים- בדיקת הדגימות במי השתייה ברחבי העיר ירושלים.

שם הקובץ

קישור לקובץ

דוחות איכות המים בחברת הגיחון בירושלים   דוחות איכות המים בחברת הגיחון בירושלים

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

מדידות רעש בשכונת גילה   מדידות רעש בשכונת גילה
דוח אקוסטי רעש אפרסמון   דוח אקוסטי רעש אפרסמון
דוח אקוסטי רעש מקסיקו   דוח אקוסטי רעש מקסיקו
דוח אקוסטי רעש קולומביה   /media/25167/דוח-אקוסטי-רעש-קולומביה-6.pdf
דוח אקוסטי רעש שבזי 43   /media/26155/דוח-אקוסטי-רעש-שבזי-43.pdf
דוח אקוסטי רעש שמחה דיניץ 1   /media/26156/דוח-אקוסטי-רעש-שמחה-דיניץ-1.pdf

 

שם הקובץ

קישור לקובץ

דוח אקוסטי רעש 5/6/20   דוח אקוסטי רעש 5/6/20
דוח אקוסטי רעש   דוח אקוסטי רעש
דוח אקוסטי רעש 12   דוח אקוסטי רעש 12
דוח אקוסטי רעש 5   דוח אקוסטי רעש 5
דוח אקוסטי רעש 20   דוח אקוסטי רעש 20
דוח אקוסטי רעש רחל המשוררת   דוח אקוסטי רעש רחל המשוררת
דו"ח ניטור זעזועים 21.6.20   דו"ח ניטור זעזועים 21.6.20
דוח מדידות רעש בזמן פיצוץ   דוח מדידות רעש בזמן פיצוץ
תוצאות בדיקת רמת אבק מעבודות בנייה   תוצאות בדיקת רמת אבק מעבודות בנייה