דלג לתוכן העמוד

רשימת גינות קהילתיות


בירושלים קיימות כיום למעלה מ-70 גינות פעילות בכ-52 שכונות שונות בעיר. הגינה קהילתית היא התארגנות קהילתית

למען קידום איכות החיים והסביבה סביב אתר גיאוגרפי מוגדר. הגינה מוקמת ומתוחזקת בשיתוף הקהילה ולמענה.