דלג לתוכן העמוד

הגינה הקהילתית בירושלים

מהי גינה קהילתית?


גינה קהילתית היא התארגנות קהילתית למען קידום איכות החיים והסביבה, סביב אתר גיאוגרפי מוגדר. הגינה הקהילתית מוקמת ומתוחזקת בשיתוף הקהילה ולמענה, משלבת בין אוכלוסיות שונות ופתוחה לכולם. הגינה הקהילתית מנוהלת ע"י התושבים ומאפשרת יצירה או חיזוק של קהילה, גישה מידית לטבע ולאדמה ומקדמת חיים מקיימים בעיר. הגינה צריכה לשאוף להיות נגישה ומזמינה לציבור הרחב, לקיים יום עבודה קבוע לאורך זמן (רצוי שבועי) ולשמש מרכז לפעילויות סביבתיות וקהילתיות מגוונות.

חזור לראש הדף

תמיכה בגינה קהילתית

קריטריונים של גינת קהילתית הזוכה לתמיכת צוות הגינות הקהילתיות, תחום קיימות חברתית בעיריית ירושלים.
1.גינה באחריות משותפת של התושבים, פתוחה לציבור הרחב
2.מתקיים בה באופן קבוע יום עבודה (רצוי שבועי)
3.תושב מרכזי אחד מהווה איש קשר ורכז הגינה
4.מעורבות ותמיכה של מינהל קהילתי או ארגון מקומי
5.מתקיימים בה לכל פחות 3 אירועים במהלך השנה, עם 50 משתתפים לפחות (30 בגינות קטנות)
6.לפחות 3 תושבים בגרעין המוביל (לוקחים אחריות, מקבלים החלטות, מבצעים משימות)
7.לפחות 15 במעגל הרחב (משתתפים בימי עבודה באופן שוטף) / פוטנציאל להרחבה
8.העבודה מתבצעת לפי תכנית גננית שנתית, בהנחיה וייעוץ החקלאי של צוות הגינות הקהילתיות
9.משמשת לפעילות קהילתית, מעבר לפעילות גננית (שעות סיפור, מפגשים חברתיים, אירועים בחגים)
10.משמשת מנוף לקידום קיימות (הכנת קומפוסט / שימוש חוזר / מיחזור / שימוש מושכל במשאבים וכו')

שני הסעיפים הראשונים הינם תנאי סף. שאר הסעיפים משמשים כמטרות לשאוף אליהן לאורך זמן.
קריטריונים אלו יחולו גם על גינות קהילתיות שעתידות לקום.

חזור לראש הדף