דלג לתוכן העמוד

בקשה להפחתת חוב דוח אגף אכיפה ושיטור

הסבר עבור טופס זה - על מנת שתובע יטפל בהפחתות של התראות שניתנו לאזרחים יש למלא תצהיר ע"י האזרח.

הסבר החוק

סעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב - 1982 ( להלן: "החסד"פ") קובע את סדרי הדין לברירת משפט, בהתאם לסעיף הנ"ל בקשה לביטול תוספת פיגורים תוגש בכתב כאשר היא נתמכת בתצהיר (חתום על ידי עו"ד) המאמת את העובדות המפורטות בה.

נוכח האמור, בקשתך מוחזרת אליך לצורך הגשתה בהתאם להוראות החוק.

יובהר כי פנייתך הנוכחית אינה מעכבת את הליכי הגבייה וצבירת תוספת הפיגור הקבועים בחוק.

לטופס בקשה להפחתת חוב דוח לפיקוח העירוני - לחצו כאן