דלג לתוכן העמוד

הגעלת כלים בירושלים

לקראת חג הפסח הבעל"ט וכמידי שנה תתאפשר הצבת עמדות להגעלת כלים במרחב הציבורי ברחבי העיר אנא תשומת ליבכם להנחיות ולהגבלות שיש למלא בעת הפעלת העמדות.

 להלן התנאים וההגבלות:

 • יש להמציא אישור טכנאי גז מורשה המאשר את כלל הציוד המופעל במקום
 • יותר שימוש במכלי גז של חברות מורשות בלבד (פזגז, אמישרגז, MAD, SMS , וכדו')
 • יש לדאוג למרחק בטיחות של בלוני הגז ממקום הבערה (מינימום 1.70 מ' ולא יותר מ 3- מ')
 • מיכל המים יוצב על חצובת ברזל חזקה ורחבה כגודל המיכל-יש לדאוג למטף כיבוי (אבקה) 12 ק"ג בכל נקודה
 • אין להקים נק' הגעלה בתוך מבנה ולהרחיק מכל מתקן דליק אחר
 • יש לגדר את מתקן ההגעלה ומקום הבעירה בגדר של 1 מטר בכל כיוון
 • אין לחסום מעברים ציבוריים ויש לדאוג למעבר חופשי להולכי רגל במדרכות
 • נקודות ההגעלה תופעלנה על ידי בוגר מעל גיל 18 שיהיה נוכח במקום באופן
  תדיר בכל זמן הפעלת הנקודה.
 • אין לגרום נזק כלשהו לתשתיות במרחב הציבורי (אספלט, גדרות, קירות מבנים וכל מתקן עירוני אשר מוצב במרחב הציבורי)

עיריית ירושלים בשת"פ עם מנהל הגז וכיבוי אש יבצעו סיורים, ביקורות ומעקבים אחר נק' ההגעלה ברחבי העיר החל מיום ראשון ח' בניסן תשפ''א 21.3.23
ככל שתמצא חריגה או אי קיום אחד מהתנאים לעיל תופעל אכיפה כמתבקש, לרבות פירוק והחרמה של ציוד.יצוין שהאחריות לבטיחות בעת הפעלת העמדה לרבות הנזקים העקיפים או הישירים
שיגרמו למרחב הציבורי כתוצאה מהפעלת העמדה יחולו על המפעיל או מי מטעמו אנא הימנעו מכל פעולה שעלולה לסכן את שלום הציבור ו/או לגרום נזקים עקיפים למרחב הציבורי.

 

אולי יעניין אותך