דלג לתוכן העמוד

מינוי פקחים בעניין חוקי עזר והסדרי תנועה לצמצום זיהום אויר מתחבורה

 עיריית ירושלים מתכבדת להודיע כי באגף אכיפה ושיטור עירוני הוסמכו כ-20 מפקחים לחוק עזר לירושלים (צמצום זיהום אוויר הנובע מתחבורה) (הוראת שעה), התשע"ח – 2018, וזאת מאחר ומדובר בפיילוט