דלג לתוכן העמוד

משוב לתלמיד

תוכן

סמן עד כמה המפגש היה מסקרן/ מעניין עבורך ובאיזו מידה עורר אצלך שאלות ומחשבות?
(1 = רמת שביעות נמוכה, 5= רמת שביעות גבוהה)

תפעול התכנית

(1 = רמת שביעות נמוכה, 5= רמת שביעות גבוהה)

להבנתך באלו ערכים המפגשים עסקו:

(1 = רמת שביעות נמוכה, 5= רמת שביעות גבוהה)

עדכון פרטים אישיים