דלג לתוכן העמוד

שאלון למועמד מלווה להשתתפות במשלחת לחו"ל

שאלון למועמד מלווה להשתתפות במשלחת לחו"ל

פרטים אישיים
בעברית
בעברית
בעברית
באנגלית
באנגלית
יש לציין את שם המוסד, השנים, מקצוע/תחום, תעודה/תואר
איש קשר למקרה חירום
יש לציין קרבה
שפות

עברית

ערבית

אנגלית

גרמנית

צרפתית

יכולת אומנותית / ספורטיבית
(בקצרה)
נא לצרף מכתב המלצה מהגוף השולח ו/או מהממונה הישיר
הנני מצהיר/ה שהפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומדויקים. כמו כן אני מבין/מבינה שמילוי השאלון אינו בהכרח תנאי להצטרפותי למשלחת כלשהי