דלג לתוכן העמוד

בקשת השתתפות בהוצאות נסיעה

השתתפות בהוצאות נסיעה למוסד החינוכי בו התלמיד לומד

עיריית ירושלים משתתפת בהוצאות נסיעות לתלמידים, על-פי הקריטריונים המופיעים מטה

כחלק משיפור וייעול השרות לאזרח, הבקשה תוגש באמצעות טופס מקוון בלבד - לטופס המקוון - לחצו כאן

תאריך האחרון להגשת הבקשה י"ג באייר 7.5.2020- לאחר מועד זה המערכת ננעלת

השתתפות בהוצאות נסיעות תלמידים בכפוף לאפשרויות התקציב, בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן

  • תלמידי כיתות א'-י' בנים/בנות הגרים ולומדים בירושלים בלבד.
  •  על מנת לקבל זכאות, על התלמיד לעמוד ב- 2 קריטריונים. הראשון הוא קריטריון מרחק, והשני הוא אחד משלושה: זכאות סוציאלית או המלצת מנהל או מספר ילדים  במשפחה.
  1. מרחק- מגורים מבית-הספר (על-פי הנחיות משרד החינוך - לחצו כאן), הוא תנאי הכרחי לזכאות

המרחק המזערי בין מקום המגורים למוסד החינוכי הקרוב ביותר המצדיק השתתפות בהוצאות על-פי הכתובת בתעודת זהות

  •  לתלמידים עד כיתה ד' (כולל) – מ- 2 ק"מ ומעלה
  •  לתלמידים מכיתה ה' ומעלה – מ- 3 ק"מ ומעלה

המרחק הנמדד הוא מרחק הליכה להולכי רגל. ללא התחשבות במספר תחנות אוטובוס ו/או כלי רכב.

אישורים חריגים יינתנו על בסיס סטיות של עד 200 מטרים, במידה וקיים אי דיוק במערכת הממוחשבת.

     2. על התלמיד לעמוד באחד מ- 3 הקריטריונים הבאים

  •  זכאות סוציאלית - על התלמיד להמציא אישור בר תוקף מלשכת הרווחה על דרגת זכאות א' / ב', או אישור הבטחת הכנסה שניתן ע"י ביטוח לאומי או משרד החינוך , או אישור השלמת הכנסה, או אישור שאחד ההורים מקבל קיצבת נכות (לפחות 50% אחוזי נכות) מהמוסד לביטוח לאומי כי הוא זכאי להטבה סוציאלית.
  • המלצת מנהל – בקשה כתובה של מנהל ו/או יועץ המוסד אשר תיכנס לתיק האישי של התלמיד. קריטריון זה מצריך את אישור הממונה במינהל החינוך המלצת מנהל מוגבלת ל- 20% מכלל התלמידים הזכאים במוסד עפ"י זכאות סוציאלית.
  • משפחה ובה 4 ילדים לפחות (לאחר שעמדו בקריטריון המרחק), יוכלו לקבל השתתפות ללא צורך בזכאות הסוציאלית או בהמלצת המנהל. תלמידים בכיתות י"א ו-י"ב יכולים להצטרף ל 4 תלמידים, אך בפועל יקבלו רק תלמידים בכיתות א'- י