דלג לתוכן העמוד

נוהלי רישום לכתות ז', ו-י' בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי

לשנת הלימודים תשפ"א


הרישום יתקיים בין התאריכים א 'בשבט תש"פ (27 בינואר 2020) ויימשך עד י"ט בשבט תש"פ (14 בפברואר 2020)

מערכת הרישום תהיה פתוחה רק בין התאריכים 27 בינואר 2020 עד 14 בפברואר 2020, הודעה תישלח בסמוך למועד הרישום 

קבלת קהל - ראשון, שלישי, חמישי - בין השעות -9:30- 13:30.
יעל שבו - מנהלת מערך הכוון, ייעוץ ושיבוץ בתיה"ס ממ"ד - טלפון - 6296636 , פקס - 6293645, דוא"ל - SBYAEL@jerusalem.muni.il
דורית לוי - מנהלת הכוון, ייעוץ ושיבוץ בתיה"ס ממלכתי - טלפון - 6296636 , פקס - 6293645, דוא"ל - LVDORIT@jerusalem.muni.il

מידע נוסף באתר משרד החינוך - לחצו כאן

שימו לב לכיתות י' בחינוך הממלכתי-דתי אין נוהל