דלג לתוכן העמוד

השתתפות בהוצאות נסיעה

השתתפות בהוצאות נסיעות תלמידים למוסד החינוכי בו התלמיד לומד

עיריית ירושלים משתתפת בהוצאות נסיעות לתלמידים, על-פי הקריטריונים המפורטים מטה ובכפוף לאפשרויות התקציב

הבקשה תוגש באמצעות טופס מקוון בלבד - לטופס המקוון - לחצו כאן עד לתאריך כ"ט בניסן (11.4.21). לאחר מועד זה המערכת ננעלת

 

שימו לב: המערכת פתוחה ליומיים בלבד בתאריכים ז'-ח' בסיוון 18-19/5 לא יהיו מועדי הגשה נוספים.

 

 קריטריונים להשתתפות בהוצאות נסיעות תלמידים

  • תלמידי כיתות א'-י 'בנים / בנות הגרים ולומדים בירושלים בלבד.
  • על מנת לקבל זכאות, על התלמיד לעמוד ב- 2 קריטריונים. הראשון הוא הקריטריון מרחק, והשני הוא אחד משלושה: זכאות סוציאלית או המלצת מנהל או מספר ילדים זכאים במשפחה.
  1. מרחק- מגורים מבית-הספר ( על-פי הנחיות משרד החינוך - לחצו כאן ), הוא תנאי הכרחי לזכאות

המרחק בין מקום המגורים למוסד החינוכי הקרוב ביותר המצדיק השתתפות בהוצאות על-פי הכתובת בתעודת זהות

  • לתלמידים עד כיתה ד' (כולל) – מ- 2 ק"מ ומעלה
  • לתלמידים מכיתה ה' ומעלה – מ- 3 ק"מ ומעלה

המרחק הנמדד הוא מרחק הליכה להולכי רגל. ללא התחשבות במספר תחנות אוטובוס ו/או בדרכים לכלי רכב.

אישורים חריגים יינתנו על בסיס סטיות של עד 200 מטרים, במידה וקיים אי דיוק במערכת הממוחשבת.

2. על התלמיד לעמוד באחד מ- 3 הקריטריונים הבאים

  • זכאות סוציאלית - על התלמיד להמציא אישור בר תוקף מלשכת הרווחה על דרגת זכאות א' / ב', או אישור הבטחת הכנסה שניתן ע"י ביטוח לאומי או משרד החינוך, או אישור השלמת הכנסה, או אישור שאחד ההורים מקבל קצבת נכות (לפחות 50% אחוזי נכות) מהמוסד לביטוח לאומי כי הוא זכאי להטבה סוציאלית.
  • המלצת מנהל - בקשה כתובה של מנהל ו / או יועץ המוסד אשר נכנס לתיק האישי של התלמיד. קריטריון זה מצריך את אישור הממונה במינהל החינוך המלצת מנהל מוגדר ל- 20% מכלל התלמידים הזכאים במוסד עפ"י זכאות סוציאלית.
  • משפחה ובה 3 ילדים לפחות (לאחר שעמדו בקריטריון המרחק), יוכלו לקבל השתתפות ללא צורך בזכאות הסוציאלית או בהמלצת המנהל. תלמידים בכיתות י"א ו-י"ב יכולים להצטרף ל -3 תלמידים, אבל בפועל יקבלו רק תלמידים בכיתות א'- י

הורים המתקשים בהגשת הבקשה יוכלו לקבל סיוע ממוסד הלימודים. לשאלות ותמיכה ניתן לפנות לרכזת תחום הסעות נתנאל בדוא"ל לחצו כאן או בטלפון 02-6295788