דלג לתוכן העמוד

בקשת סייעת רפואית בחינוך החרדי

 

לפני הגשת הבקשה רצוי לקרוא את המידע באתר משרד החינוך - לחצו כאן

הליך הגשת הבקשה

הגשת הבקשות תעשה רק על ידי מורשה מעיריית ירושלים גני ילדים שנקבע מטעם מנהל אגף החינוך ברשות המקומית בה לומד התלמיד.
גני ילדים במגזר החרדילאה לוי בדוא"ל lvliat2@jerusalem.muni.il או בטלפון 02-6296771 בפקס 6296485

יש לצרף לבקשה מסמכים סרוקים

  1.  חוות דעת רפואית עדכנית (בה מוטבע תאריך של לא יותר מ- 6 חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה)
    מרופא מקצועי מטפל, המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד
    החינוכי.
  2.  חוות דעת תפקודית רק במקרים של בקשה לטיפול פולשני.