דלג לתוכן העמוד

רשתות חינוך גני ילדים חרדי

הגנים מופרדים לגני בנות ולגני בנים למעט מספר גנים מעורבים בשכונות מסוימות. הגנים מופעלים באמצעות שבע רשתות חינוך שזכו במכרז עירוני:

טבלת רשתות חינוך

שם מוסד טלפון מוסד כתובת מוסד דוא"ל:
אגודת ישראל 03-6152400 עזרא 11 ב"ב m0502480561@gmail.com
אור לילד 02-6782278 הורקניה 21 ת.ד. 5551 netivey9@gmail.com
בית יעקב 02-6268888 בליליוס 6 ת.ד. 956 goldknopf@ganimm.co.il
חב"ד 03-9606889 כפר חב"ד

chabadkatamon@012.net.il

yacov@reshet.org.il

מג"י 02-6236111 בית הדפוס 11 ת.ד. 34297 mgy@org.il
עץ הדעת 02-6702700 בן זאב 6 ת.ד. 57176

a@kol-y.com 

maklev5972@gmail.com

קריית הילד 02-5385251 פרס 2

children@actcom.co.il

porushd@bezeqint.net