דלג לתוכן העמוד

רשתות בחינוך החרדי

הגנים מופרדים לגני בנות ולגני בנים למעט מספר גנים מעורבים בשכונות מסוימות. הגנים מופעלים באמצעות שבע רשתות חינוך שזכו במכרז עירוני

 

טבלת רשתות החינוך החרדי

שם מוסד

טלפון מוסד

כתובת מוסד

דוא"ל

קרית הילד

5421221

ישעיהו 18

children@actcom.co.il

עץ הדעת

6702700

בן זאב 6 ת.ד. 57176

dr@kol-y.com maklev5972@gmail.com

מג"י

6236111

בית הדפוס 11 ת.ד. 34297

mgy@org.il

חב"ד

03-9606889

כפר חב"ד

chabadkatamon@012.net.il  yacov@reshet.org.il

בית יעקב

6268888

בליליוס 6 ת.ד. 956

ganim@ganimm.co.il

אור לילד

6781848

פארן 4

netivey9@gmail.com

אגודת ישראל

03-6152400

עזרא 11 ב"ב

l.hanhala@ganim1.co.il